Cảm phục tinh thần vượt khó của cậu học trò vùng cao

Cảm phục tinh thần vượt khó của cậu học trò vùng cao

Học sinh lớp 2 ở vùng cao cùng mẹ vượt hơn 100 km đi học tiếng Anh

Học sinh lớp 2 ở vùng cao cùng mẹ vượt hơn 100 km đi học tiếng Anh

'Hãy tin ở con'-Hành trình vượt khó của cậu bé vùng cao

'Hãy tin ở con'-Hành trình vượt khó của cậu bé vùng cao

Cậu học trò vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh

Cậu học trò vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen học sinh lớp 2 ở Quảng Ninh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen học sinh lớp 2 ở Quảng Ninh

Cậu bé vượt 100km để học tiếng Anh và bức thư của ngài bộ trưởng

Cậu bé vượt 100km để học tiếng Anh và bức thư của ngài bộ trưởng

Một học sinh lớp 2 tỉnh Quảng Ninh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư khen

Một học sinh lớp 2 tỉnh Quảng Ninh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư khen

Cậu bé 8 tuổi vùng cao cùng mẹ vượt 100km để học tiếng Anh nhận thư khen của Bộ trưởng và học bổng

Cậu bé 8 tuổi vùng cao cùng mẹ vượt 100km để học tiếng Anh nhận thư khen của Bộ trưởng và học bổng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen học sinh lớp 2 vượt hơn trăm km học tiếng Anh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen học sinh lớp 2 vượt hơn trăm km học tiếng Anh

Bộ trưởng Nhạ gửi thư cho cậu bé 'cá biệt' ở Quảng Ninh

Bộ trưởng Nhạ gửi thư cho cậu bé 'cá biệt' ở Quảng Ninh

Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh

Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư khen học sinh vùng cao vượt trăm cây số học tiếng Anh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư khen học sinh vùng cao vượt trăm cây số học tiếng Anh

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khen ngợi học sinh mỗi tuần đều vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khen ngợi học sinh mỗi tuần đều vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh

Bộ trưởng GD&ĐT khen cậu bé lớp 2 vượt hơn trăm km học tiếng Anh

Bộ trưởng GD&ĐT khen cậu bé lớp 2 vượt hơn trăm km học tiếng Anh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen cậu trò vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen cậu trò vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh

Cái kết đẹp như mơ của câu chuyện cậu bé vùng cao vượt 100km đi học tiếng Anh

Cái kết đẹp như mơ của câu chuyện cậu bé vùng cao vượt 100km đi học tiếng Anh

Cậu bé lớp 2 ở vùng cao nói tiếng Anh

Cậu bé lớp 2 ở vùng cao nói tiếng Anh

Sở GD&ĐT sẽ khen thưởng cậu bé vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh

Sở GD&ĐT sẽ khen thưởng cậu bé vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh