Đạo diễn Hoàng Nhật Nam kêu cứu vụ tranh chấp bản quyền với Việt Tú

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam kêu cứu vụ tranh chấp bản quyền với Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo sau khi tòa tuyên thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo sau khi tòa tuyên thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú

Công ty CP Tuần Châu Hà Nội kháng cáo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam viết tâm thư

Công ty CP Tuần Châu Hà Nội kháng cáo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam viết tâm thư

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gởi tâm thư đến TAND Hà Nội, tiếp tục kiện Việt Tú

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gởi tâm thư đến TAND Hà Nội, tiếp tục kiện Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' gửi tâm thư tới tòa án

Đạo diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' gửi tâm thư tới tòa án

Tức tốc bay ra Hà Nội, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính tay viết tâm thư gửi tòa

Tức tốc bay ra Hà Nội, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính tay viết tâm thư gửi tòa

Cty CP Tuần Châu Hà Nội kháng cáo phán quyết sơ thẩm

Cty CP Tuần Châu Hà Nội kháng cáo phán quyết sơ thẩm

Tuần Châu kháng cáo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư tay đến tòa

Tuần Châu kháng cáo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư tay đến tòa

Công ty Tuần Châu kháng cáo án sơ thẩm vụ kiện liên quan Việt Tú

Công ty Tuần Châu kháng cáo án sơ thẩm vụ kiện liên quan Việt Tú

Tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp vở thực cảnh 'Ngày xưa': Hai bên cùng… thắng kiện

Tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp vở thực cảnh 'Ngày xưa': Hai bên cùng… thắng kiện

Quyền tác giả là đạo diễn Việt Tú, chủ sở hữu kịch bản là Cty Tuần Châu

Quyền tác giả là đạo diễn Việt Tú, chủ sở hữu kịch bản là Cty Tuần Châu

Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu kịch bản, đạo diễn Việt Tú là tác giả

Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu kịch bản, đạo diễn Việt Tú là tác giả

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận là tác giả của vỡ diễn Ngày xưa

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận là tác giả của vỡ diễn Ngày xưa

Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'

Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú: Đây là giờ khắc lịch sử không chỉ cho riêng tôi

Đạo diễn Việt Tú: Đây là giờ khắc lịch sử không chỉ cho riêng tôi

Tòa tuyên Việt Tú được bồi thường 600 triệu, 'Tinh hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh

Tòa tuyên Việt Tú được bồi thường 600 triệu, 'Tinh hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh

Tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu là chủ sở hữu 'Thuở ấy xứ Đoài'

Tuần Châu là chủ sở hữu 'Thuở ấy xứ Đoài'

Việt Tú thắng kiện Tuần Châu, đến tòa để tìm kiếm sự tôn trọng

Việt Tú thắng kiện Tuần Châu, đến tòa để tìm kiếm sự tôn trọng

Vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ': ĐD Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ': ĐD Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Chuyển sở hữu Ngày xưa cho Tuần Châu, Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh

Chuyển sở hữu Ngày xưa cho Tuần Châu, Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú thắng kiện, được bồi thường 660 triệu đồng

Đạo diễn Việt Tú thắng kiện, được bồi thường 660 triệu đồng

Đạo diễn Việt Tú vui mừng khi tòa phán quyết là tác giả vở 'Ngày xưa'

TAND TP Hà Nội tuyên bố 'Tinh hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh từ vở 'Ngày xưa' của đạo diễn Việt Tú

TAND TP Hà Nội tuyên bố 'Tinh hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh từ vở 'Ngày xưa' của đạo diễn Việt Tú

Công nhận đạo diễn Việt Tú là tác giả vở diễn 'Ngày xưa'

Công nhận đạo diễn Việt Tú là tác giả vở diễn 'Ngày xưa'

Tranh chấp bản quyền vở thực cảnh triệu đô: Tòa tuyên 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh

Tranh chấp bản quyền vở thực cảnh triệu đô: Tòa tuyên 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh

Vụ kiện tác quyền vở 'Ngày xưa': Tuần Châu Hà Nội phải trả 10% tiền bán vé cho đạo diễn Việt Tú

Vụ kiện tác quyền vở 'Ngày xưa': Tuần Châu Hà Nội phải trả 10% tiền bán vé cho đạo diễn Việt Tú

Vụ kiện giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú: Bác yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng của Tuần Châu

Vụ kiện giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú: Bác yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng của Tuần Châu

Tranh chấp bản quyền tác phẩm Ngày xưa: Đạo diễn Việt Tú thắng lớn

Tranh chấp bản quyền tác phẩm Ngày xưa: Đạo diễn Việt Tú thắng lớn

Tòa tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở 'Ngày xưa', được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

Tòa tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở 'Ngày xưa', được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Phán quyết vụ kiện Tuần Châu: Việt Tú là tác giả, sở hữu thuộc về Tuần Châu

Phán quyết vụ kiện Tuần Châu: Việt Tú là tác giả, sở hữu thuộc về Tuần Châu

Tòa tuyên Việt Tú là tác giả của 'Ngày xưa', được trả 660 triệu đồng

Tòa tuyên Việt Tú là tác giả của 'Ngày xưa', được trả 660 triệu đồng

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền: Bác yêu cầu bồi thường 6,2 tỷ đồng của Tuần Châu

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền: Bác yêu cầu bồi thường 6,2 tỷ đồng của Tuần Châu

Tuần Châu Hà Nội nói gì về tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Tuần Châu Hà Nội nói gì về tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Tinh hoa Bắc bộ là tác phẩm phái sinh

Tinh hoa Bắc bộ là tác phẩm phái sinh

Văn bản giám định 'Tinh hoa Bắc Bộ' có giá trị pháp lí ra sao?