Hết thời ký 'tươi', chuyển sang ký điện tử

Hết thời ký 'tươi', chuyển sang ký điện tử

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Các bộ nợ đọng nhiều nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng cả chuỗi công việc

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Các bộ nợ đọng nhiều nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng cả chuỗi công việc

Bước tiến thực sự về chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ khai trương trục liên thông văn bản quốc gia

Thủ tướng Chính phủ khai trương trục liên thông văn bản quốc gia

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Khai trương trục liên thông văn bản Quốc gia

Khai trương trục liên thông văn bản Quốc gia

Tạo bước đột phá mạnh mẽ về phương thức, lề lối làm việc theo xu hướng mới, tiên tiến

Tạo bước đột phá mạnh mẽ về phương thức, lề lối làm việc theo xu hướng mới, tiên tiến

Thủ tướng yêu cầu cấp giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia

Thủ tướng yêu cầu cấp giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia

Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ giúp tiếp kiệm hơn 1.200 tỷ đồng mỗi năm

Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ giúp tiếp kiệm hơn 1.200 tỷ đồng mỗi năm

Thủ tướng yêu cầu cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thủ tướng yêu cầu cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Lần đầu tiên Thủ tướng dùng chữ ký số ban hành Quyết định

Lần đầu tiên Thủ tướng dùng chữ ký số ban hành Quyết định

'Chính phủ điện tử sẽ chấn chỉnh tiêu cực, tham nhũng'

'Chính phủ điện tử sẽ chấn chỉnh tiêu cực, tham nhũng'

Tiết kiệm 1.200 tỷ đồng mỗi năm nhờ ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia

Tiết kiệm 1.200 tỷ đồng mỗi năm nhờ ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia

Tiết kiệm hơn 1.200 tỉ mỗi năm nhờ dùng văn bản điện tử

Tiết kiệm hơn 1.200 tỉ mỗi năm nhờ dùng văn bản điện tử

Tăng tốc phát triển nền kinh tế số

Tăng tốc phát triển nền kinh tế số

Để phục vụ tốt hơn...

Để phục vụ tốt hơn...

Chính phủ điện tử, không thể chậm trễ

Chính phủ điện tử, không thể chậm trễ