Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng kiểm toán giá điện nếu Chính phủ yêu cầu

Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng kiểm toán giá điện nếu Chính phủ yêu cầu

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã lập chuyên đề kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam...
Kiểm toán nhà nước nói gì về kiểm toán EVN và giá điện?

Kiểm toán nhà nước nói gì về kiểm toán EVN và giá điện?

Không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện

Không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện

Hưởng nguồn điện vô tận, giá chát gần 2.000 đồng/kWh

Hưởng nguồn điện vô tận, giá chát gần 2.000 đồng/kWh

Điện mặt trời, tại sao không?

Điện mặt trời, tại sao không?

Hà Nội: Lập biên bản trên 10 trường hợp không thi hành bán giá điện ưu đãi

CPI bình quân sáu tháng tăng 2,64% so với cùng kỳ

CPI bình quân 6 tháng tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

CPI bình quân 6 tháng tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

Nhiều người dân vùng biên phải đóng tiền điện cao bất thường

Nhiều người dân vùng biên phải đóng tiền điện cao bất thường

49 dự án điện mặt trời được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

49 dự án điện mặt trời được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

TP. Hồ Chí Minh: CPI tháng 5 tăng 0,58%

TP. Hồ Chí Minh: CPI tháng 5 tăng 0,58%

Đại biểu Quốc hội: Cần công bố kết quả thanh tra việc tăng giá điện để thấy bức tranh toàn diện

Đại biểu Quốc hội: Cần công bố kết quả thanh tra việc tăng giá điện để thấy bức tranh toàn diện

Giá điện tăng đúng quy định, một nửa câu trả lời

Giá điện tăng đúng quy định, một nửa câu trả lời

ĐBQH Dương Quang Thành: 'Bậc thang đại biểu đưa ra tính toán không đúng'

ĐBQH Dương Quang Thành: 'Bậc thang đại biểu đưa ra tính toán không đúng'

Bộ Công Thương lý giải về thời điểm tăng giá điện

Bộ Công Thương lý giải về thời điểm tăng giá điện

Biểu giá điện bậc thang: EVN hiểu khách hàng thế nào?

Biểu giá điện bậc thang: EVN hiểu khách hàng thế nào?

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nói gì về biểu giá điện mới?

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nói gì về biểu giá điện mới?