Sẽ làm rõ quy định không cho lợn ăn… bèo

Sẽ làm rõ quy định không cho lợn ăn… bèo

Quy định lợn không được ăn bèo tây, hoa chuối: Bộ Tư pháp vào cuộc

Quy định lợn không được ăn bèo tây, hoa chuối: Bộ Tư pháp vào cuộc

Bộ Tư pháp kiểm tra quy định 'cấm thỏ ăn cà rốt'

Bộ Tư pháp kiểm tra quy định 'cấm thỏ ăn cà rốt'

Về danh mục thức ăn chăn nuôi mới ban hành: Lợn sẽ không được ăn bèo?

Về danh mục thức ăn chăn nuôi mới ban hành: Lợn sẽ không được ăn bèo?

Không được nuôi heo bằng bèo tây, thân chuối?

Không được nuôi heo bằng bèo tây, thân chuối?

Quy định 'bèo, thân chuối không phải thức ăn chăn nuôi' có hợp pháp?

Quy định 'bèo, thân chuối không phải thức ăn chăn nuôi' có hợp pháp?

Bộ Tư pháp hậu kiểm thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp

Bộ Tư pháp hậu kiểm thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp

Xem xét lại tính hợp pháp của Thông tư quy định chăn nuôi không được cho ăn bèo tây, cây chuối

Xem xét lại tính hợp pháp của Thông tư quy định chăn nuôi không được cho ăn bèo tây, cây chuối

Thông tư cấm dùng cà rốt nuôi thỏ có bị tuýt còi?

Thông tư cấm dùng cà rốt nuôi thỏ có bị tuýt còi?

Bộ Tư pháp sẽ xem xét 'tính hợp pháp' của Thông tư cấm dân mua bèo nuôi lợn

Bộ Tư pháp sẽ xem xét 'tính hợp pháp' của Thông tư cấm dân mua bèo nuôi lợn

Kỳ lạ... Thông tư!

Kỳ lạ... Thông tư!

Thức ăn chăn nuôi không được phép lưu hành, vẫn có thể sử dụng?

Thức ăn chăn nuôi không được phép lưu hành, vẫn có thể sử dụng?

Bộ NNPTNT không cấm dùng bèo, thân chuối, rau dại... để chăn nuôi

Bộ NNPTNT không cấm dùng bèo, thân chuối, rau dại... để chăn nuôi

Bèo tây, rau chuối… không được cho lợn ăn?

Bèo tây, rau chuối… không được cho lợn ăn?

Cục trưởng Cục Chăn nuôi lý giải về Thông tư 02 không có rau, bèo, chuối...

Cục trưởng Cục Chăn nuôi lý giải về Thông tư 02 không có rau, bèo, chuối...

Danh mục thức ăn chăn nuôi: Cấm thỏ ăn cà rốt?

Danh mục thức ăn chăn nuôi: Cấm thỏ ăn cà rốt?

Ra Thông tư 'lạ đời', Bộ Nông nghiệp cấm dân mua bèo nuôi lợn

Ra Thông tư 'lạ đời', Bộ Nông nghiệp cấm dân mua bèo nuôi lợn

Ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đơn được phép lưu hành

Ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đơn được phép lưu hành

18 sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán

18 sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán