Lầu Năm Góc hiến kế độc giúp xây tường biên giới Mexico

Lầu Năm Góc hiến kế độc giúp xây tường biên giới Mexico

Lầu Năm Góc trình Quốc hội các dự án có thể phục vụ xây dựng bức tường biên giới

Lầu Năm Góc trình Quốc hội các dự án có thể phục vụ xây dựng bức tường biên giới

Vì bức tường biên giới, Tổng thống Trump phủ quyết quốc hội

Vì bức tường biên giới, Tổng thống Trump phủ quyết quốc hội

Tổng thống Trump lần đầu dùng quyền phủ quyết

Tổng thống Trump lần đầu dùng quyền phủ quyết

'Dính' đòn giáng lớn thứ 2 tại Quốc hội, ông Trump tuyên bố lần đầu sử dụng quyền phủ quyết

'Dính' đòn giáng lớn thứ 2 tại Quốc hội, ông Trump tuyên bố lần đầu sử dụng quyền phủ quyết

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Ông Trump tweet 'phủ quyết' dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ông Trump tweet 'phủ quyết' dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia

Mexico chỉ trích Mỹ đơn phương đưa người xin tị nạn sang biên giới phía Nam

Mexico chỉ trích Mỹ đơn phương đưa người xin tị nạn sang biên giới phía Nam

Ông Trump yêu cầu hơn 8 tỷ USD cho bức tường biên giới

Ông Trump yêu cầu hơn 8 tỷ USD cho bức tường biên giới

Đa số người dân Mỹ phản đối tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Đa số người dân Mỹ phản đối tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Nhiều bang kiện chính quyền Tổng thống Trump về tình trạng khẩn cấp

Nhiều bang kiện chính quyền Tổng thống Trump về tình trạng khẩn cấp

Thượng nghị sỹ Mỹ quan ngại về tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Thượng nghị sỹ Mỹ quan ngại về tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Mỹ kiên quyết bảo vệ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Mỹ kiên quyết bảo vệ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Nhà Trắng đã tìm ra 8 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới

Nhà Trắng đã tìm ra 8 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới

Tổng thống Mỹ hứa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Mỹ hứa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Trump khẳng định sẽ xây bức tường biên giới với Mexico

Tổng thống Trump khẳng định sẽ xây bức tường biên giới với Mexico

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ mở cửa tạm thời

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ mở cửa tạm thời

Tổng thống Donald Trump không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Donald Trump không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Mexico: Quyết định của Mỹ đóng cửa biên giới là 'vấn đề nội bộ'

Mexico: Quyết định của Mỹ đóng cửa biên giới là 'vấn đề nội bộ'