Công cuộc phòng, chống tham nhũng đang có bước tiến mạnh

Công cuộc phòng, chống tham nhũng đang có bước tiến mạnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Công cuộc phòng, chống tham nhũng đang có...