Yêu cầu cao hơn với Bộ đội Biên phòng

Yêu cầu cao hơn với Bộ đội Biên phòng

Việc ra đời Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Theo Thiếu...
Tiếp tục có phương án phù hợp thực hiện thắng lợi 'nhiệm vụ kép'

Tiếp tục có phương án phù hợp thực hiện thắng lợi 'nhiệm vụ kép'

Cơ sở pháp lý quan trọng để BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Cơ sở pháp lý quan trọng để BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Công tác tuyên truyền phải có cách làm sinh động, mới mẻ, phong phú và ấn tượng

Công tác tuyên truyền phải có cách làm sinh động, mới mẻ, phong phú và ấn tượng

Hợp tác quốc tế về biên phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Hợp tác quốc tế về biên phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật biên phòng năm 2020

Tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật biên phòng năm 2020

Hội thảo khoa học về 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Gặp mặt nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu và các Cục trong BĐBP

Hiệu quả thiết thực từ quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Sơn La

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh BĐBP

Rút kinh nghiệm kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng và kiểm tra cán bộ làm công tác cửa khẩu năm 2020

Sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Sơn La

Trao 111 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên là con em cựu chiến binh BĐBP

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi ích quốc gia, dân tộc

Bộ đội Biên phòng tích cực góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc vai trò chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác quốc tế đối với BĐBP

77 đơn vị thuộc BĐBP có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ

Đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển

Không có sự chồng chéo về quyền hạn của lực lượng BĐBP với lực lượng Hải quan

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới (bài 3)

BĐBP là lực lượng quan trọng trong công tác ứng phó với thiên tai

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19

Bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong tình hình mới

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu (bài 2)

Tạo cơ sở nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vì lợi ích quốc gia, dân tộc

KHÔNG CHỒNG CHÉO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BĐBP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC

THẾ VỮNG BIÊN CƯƠNG

Bộ đội biên phòng chủ trì đảm bảo an ninh, trật tự và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia

Huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Khẳng định rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ biên giới quốc gia

'BĐBP chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu' là hoàn toàn phù hợp

Tiếp nhận 3.000 chiếc võng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

'BĐBP chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu' là hoàn toàn phù hợp

Bộ đội Biên phòng tiếp nhận vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

BĐBP luôn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Chung sức chăm lo đời sống nhân dân ở khu vực biên giới

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần BĐBP 'Chính quy, chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm'

Đồng thuận với quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Biên phòng Đắk Lắk

Chung sức chăm lo đời sống nhân dân ở khu vực biên giới

Lý luận và thực tiễn về vai trò của BĐBP trong chủ trì duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho nhân dân biên giới trong phòng chống tội phạm mua bán người

Nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp giữa BĐBP và Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang

Hiệu quả từ việc thực hiện các đề án bảo vệ biên giới

Để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào phối hợp tốt trong bảo vệ biên giới

BĐBP thực hiện tốt vai trò chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới cửa khẩu

BĐBP khẳng định vai trò chủ trì trong đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới

Năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Quân sự, Quốc phòng, Biên phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới, biển đảo

Tư lệnh Biên phòng: Nâng cấp các công trình bảo vệ biên giới

Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thị xã Ninh Hòa: Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Mong muốn Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Khẳng định thêm vị trí, tầm quan trọng của BĐBP đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia: Xây dựng đơn vị 'mẫu mực, tiêu biểu'

Đồn Biên phòng Hải Hòa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Tặng Bằng khen cho các cơ quan có nhiều đóng góp cho BĐBP trong phòng, chống Covid-19

Nhiều kết quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh: Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

Cụm thi đua số 5 BĐBP tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

Xây dựng lực lượng kiểm soát cửa khẩu vững mạnh, chính quy, hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Những chuyên án nổi bật của BĐBP trong đấu tranh phòng, chống mua bán người năm 2020

Mở rộng quyền hạn BĐBP

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổng kết các chuyên án điển hình năm 2020

Khen thưởng các lực lượng phá án ma túy điển hình

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ đội Biên phòng

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng BĐBP