Dịch vụ công trực tuyến ở Hà Tĩnh vì sao còn 'ế khách'!?

Dịch vụ công trực tuyến ở Hà Tĩnh vì sao còn 'ế khách'!?

Bộ Y tế trả lời về lộ trình sửa đổi chính sách và cắt giảm TTHC

Bộ Y tế trả lời về lộ trình sửa đổi chính sách và cắt giảm TTHC

Cần tạo tiền đề thống nhất về tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu công nghệ thông tin

Cần tạo tiền đề thống nhất về tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu công nghệ thông tin

Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

Hà Nội: Tìm kiếm những công nghệ tiên tiến nhất để chăm sóc sức khỏe người dân

Hà Nội: Tìm kiếm những công nghệ tiên tiến nhất để chăm sóc sức khỏe người dân

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ

15 Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận được phê duyệt

15 Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận được phê duyệt

Biểu dương 794 điển hình tiên tiến dịp 10-10

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công Cao Bằng

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công Cao Bằng

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Hà Nội chuẩn bị tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy

Hà Nội chuẩn bị tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Hà Nội: Nhận bài thi tìm kiếm sáng kiến thực hiện cơ chế một cửa liên thông đến 15/11

Hà Nội: Nhận bài thi tìm kiếm sáng kiến thực hiện cơ chế một cửa liên thông đến 15/11

Hà Nội nỗ lực trong cuộc đua năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Tăng tốc vì doanh nghiệp

Hà Nội nỗ lực trong cuộc đua năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Tăng tốc vì doanh nghiệp

Xây 'cầu' chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước

Xây 'cầu' chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước

Đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ

Đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ

Hải quan Hà Tĩnh đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Hải quan Hà Tĩnh đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Khâu đột phá ở Cầu Giấy

Khâu đột phá ở Cầu Giấy

'Chấm điểm' cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

'Chấm điểm' cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: Vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: Vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Nâng hạng chỉ số B1 cần sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương

Nâng hạng chỉ số B1 cần sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương

Tập trung giải quyết những vấn đề sau giám sát của HĐND tỉnh

Tập trung giải quyết những vấn đề sau giám sát của HĐND tỉnh

Đồng Tháp: Thí điểm hiệu quả việc chuyển giao dịch vụ hành chính công sang bưu điện

Đồng Tháp: Thí điểm hiệu quả việc chuyển giao dịch vụ hành chính công sang bưu điện

Quận Thanh Xuân: Đơn giản hóa thủ tục cho người dân

Quận Thanh Xuân: Đơn giản hóa thủ tục cho người dân

Quận Cầu Giấy tăng 5 bậc về chỉ số cải cách hành chính

Quận Cầu Giấy tăng 5 bậc về chỉ số cải cách hành chính

Bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến

Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Nhiều kết quả tốt trong công tác cải cách hành chính

Nhiều kết quả tốt trong công tác cải cách hành chính

Long An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Long An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Vì sự hài lòng của doanh nghiệp

Vì sự hài lòng của doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Công dân hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính

Quận Thanh Xuân: Công dân hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính

Bộ TT&TT công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan thuộc Bộ

Bộ TT&TT công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan thuộc Bộ

Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Mô hình 'Chính quyền, công sở thân thiện, trách nhiệm'

Mô hình 'Chính quyền, công sở thân thiện, trách nhiệm'

Mô hình Chính quyền, công sở thân thiện, trách nhiệm ở Nam Từ Liêm

Mô hình Chính quyền, công sở thân thiện, trách nhiệm ở Nam Từ Liêm

Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai vùng ĐBSCL: Giảm phiền hà, tăng hài lòng

Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai vùng ĐBSCL: Giảm phiền hà, tăng hài lòng

Huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh cải cách hành chính

Huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch Gia Lai yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chủ tịch Gia Lai yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hà Đông, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Hà Đông, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Bắc Từ Liêm xử lý hơn 5.300 trường hợp vi phạm giao thông

Bắc Từ Liêm xử lý hơn 5.300 trường hợp vi phạm giao thông