Quảng Trị cử 154 giáo viên cốt cán đi bồi dưỡng chương trình mới

Quảng Trị cử 154 giáo viên cốt cán đi bồi dưỡng chương trình mới

154 giáo viên cốt cán này sẽ được bồi dưỡng các kiến thức cần thiết về chương trình giáo dục phổ thông mới...
Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Tất cả môn học đều phải có sách

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Tất cả môn học đều phải có sách

Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên tiểu học cốt cán

Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên tiểu học cốt cán

SGK Giáo dục thể chất: Cân nhắc để tránh nguy cơ lãng phí?

SGK Giáo dục thể chất: Cân nhắc để tránh nguy cơ lãng phí?

Bộ Giáo dục quyết tâm đưa Lịch sử thành môn học hấp dẫn, hữu ích với học sinh

Bộ Giáo dục quyết tâm đưa Lịch sử thành môn học hấp dẫn, hữu ích với học sinh

Lý do môn lịch sử tiếp tục 'đội sổ' kỳ thi THPT quốc gia

Lý do môn lịch sử tiếp tục 'đội sổ' kỳ thi THPT quốc gia

186 giáo viên Đà Nẵng được bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới ra sao?

186 giáo viên Đà Nẵng được bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới ra sao?

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Xi nhan sớm, bẻ lái từ từ

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Xi nhan sớm, bẻ lái từ từ

Bồi dưỡng giáo dục Lịch sử trong chương trình mới cho giáo viên

Bồi dưỡng giáo dục Lịch sử trong chương trình mới cho giáo viên

Bồi dưỡng giáo viên dạy Lịch sử cho chương trình mới

Bồi dưỡng giáo viên dạy Lịch sử cho chương trình mới

Nâng cao giáo dục môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông

Nâng cao giáo dục môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông

Bồi dưỡng môn lịch sử cho 300 giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý

Bồi dưỡng môn lịch sử cho 300 giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý

Cơ sở vật chất vẫn là thách thức không nhỏ

Cơ sở vật chất vẫn là thách thức không nhỏ

Khả năng đến đâu, trao quyền đến đó

Khả năng đến đâu, trao quyền đến đó

Chấm dứt mô hình Trường học mới

Chấm dứt mô hình Trường học mới

Nâng cao năng lực cho gần 500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên

Nâng cao năng lực cho gần 500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên

Chương trình GDPT mới: Chạy 'nước rút' nhưng còn nhiều khó khăn

Chương trình GDPT mới: Chạy 'nước rút' nhưng còn nhiều khó khăn

Giáo viên chủ động trong xây dựng giáo án

Giáo viên chủ động trong xây dựng giáo án

Thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới: Đường còn dài!

Thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới: Đường còn dài!

Xã hội thay đổi, giáo dục cũng phải đổi thay

Xã hội thay đổi, giáo dục cũng phải đổi thay

Năm nay, trường tiểu học chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục

Năm nay, trường tiểu học chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục

Giáo dục đạo đức qua các môn học

Giáo dục đạo đức qua các môn học

Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học

Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học

'Nút thắt' của giáo dục nghệ thuật

'Nút thắt' của giáo dục nghệ thuật

Dạy học phát triển năng lực: Hành lý gọn, dễ mang vác

Dạy học phát triển năng lực: Hành lý gọn, dễ mang vác

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Tập trung hoàn thành các điều kiện triển khai Chương trình, SGK GD phổ thông mới

Tập trung hoàn thành các điều kiện triển khai Chương trình, SGK GD phổ thông mới

Nhiều điểm mới trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới

Nhiều điểm mới trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Học sinh sẽ hạnh phúc nhất khi được học ở gần nhà, gần bố mẹ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Học sinh sẽ hạnh phúc nhất khi được học ở gần nhà, gần bố mẹ

Trường sư phạm sẽ tập huấn chương trình mới cho giáo viên

Trường sư phạm sẽ tập huấn chương trình mới cho giáo viên