Cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

Cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

Hoàn trả đầy đủ tiền BHYT

Hoàn trả đầy đủ tiền BHYT

Ngành BHXH đổi mới phương thức quản lý các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Ngành BHXH đổi mới phương thức quản lý các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội: Đồng bộ và thống nhất

Triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội: Đồng bộ và thống nhất

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến từ ngày 1/7/2018 thế nào?

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến từ ngày 1/7/2018 thế nào?

100% bệnh nhân HIV sẽ có thẻ BHYT

100% bệnh nhân HIV sẽ có thẻ BHYT

Đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Kết quả khả quan trong công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Kết quả khả quan trong công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát thực hiện BHXH, BHYT: Hỗ trợ đắc lực giám sát thực hiện

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát thực hiện BHXH, BHYT: Hỗ trợ đắc lực giám sát thực hiện

Đến năm 2020: 100% người nhiễm HIV trên cả nước sẽ có thẻ bảo hiểm y tế

Đến năm 2020: 100% người nhiễm HIV trên cả nước sẽ có thẻ bảo hiểm y tế

Đặt mục tiêu 100% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế trong 2 năm tới

Đặt mục tiêu 100% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế trong 2 năm tới

Tham gia BHXH tự nguyện, nhận lương hưu ra sao?

83% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV có bảo hiểm y tế

83% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV có bảo hiểm y tế

Đến năm 2020, 100% người nhiễm HIV trên cả nước có thẻ bảo hiểm y tế

Đến năm 2020, 100% người nhiễm HIV trên cả nước có thẻ bảo hiểm y tế

Có được tham gia BHYT?

Có được tham gia BHYT?

Không dễ để 100% bệnh nhân nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Không dễ để 100% bệnh nhân nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Vì sao thẻ BHYT không ghi ngày hết hạn trên thẻ?

Vì sao thẻ BHYT không ghi ngày hết hạn trên thẻ?

Thạch Hà cấp lại 328 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

Thạch Hà cấp lại 328 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

Chỉ cần xuất trình Giấy chứng sinh trước khi ra viện

Chỉ cần xuất trình Giấy chứng sinh trước khi ra viện

Quyền lợi BHYT sau 5 năm liên tục tham gia

Quyền lợi BHYT sau 5 năm liên tục tham gia

Mã thẻ CC1 được hưởng 100% chi phí chữa bệnh BHYT

Mã thẻ CC1 được hưởng 100% chi phí chữa bệnh BHYT

Mức thanh toán BHYT tối đa cho một lần khám chữa bệnh

Mức thanh toán BHYT tối đa cho một lần khám chữa bệnh

Giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2018

Giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2018

Giao dự toán ban đầu để kiểm soát bội chi quỹ BHYT

Giao dự toán ban đầu để kiểm soát bội chi quỹ BHYT

Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

BHXH TP.Hà Nội: Xử phạt hành chính 3 đơn vị nợ BHXH

BHXH TP.Hà Nội: Xử phạt hành chính 3 đơn vị nợ BHXH

Nợ đọng bảo hiển xã hội hiện gần 10.400 tỷ đồng, tương đương 4,7%

Nợ đọng bảo hiển xã hội hiện gần 10.400 tỷ đồng, tương đương 4,7%

Sau 5 tháng, thu bảo hiểm xã hội đạt 36,7% kế hoạch năm

Sau 5 tháng, thu bảo hiểm xã hội đạt 36,7% kế hoạch năm

Quỹ BHYT chi trả 38.272 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2018

Quỹ BHYT chi trả 38.272 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2018

15,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tháng Năm

15,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tháng Năm

Kỳ 2 - Bệnh viện Mắt Trung ương tự quyết định giá thu thêm của bệnh nhân không có BHYT

Kỳ 2 - Bệnh viện Mắt Trung ương tự quyết định giá thu thêm của bệnh nhân không có BHYT