Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất hai nữ nhân viên gác chắn

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất hai nữ nhân viên gác chắn

Chủ tịch Đường sắt gọi hai nữ gác chắn cứu cụ bà là 'người hùng'

Chủ tịch Đường sắt gọi hai nữ gác chắn cứu cụ bà là 'người hùng'

Nhân viên gác chắn kể lại giây phút cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Nhân viên gác chắn kể lại giây phút cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Chủ tịch VNR: Khâm phục 2 nữ gác chắn cứu bà cụ trước đầu tàu hỏa

Chủ tịch VNR: Khâm phục 2 nữ gác chắn cứu bà cụ trước đầu tàu hỏa

Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt gửi thư khen 2 'người hùng' cứu cụ bà ngay trước bánh tàu hỏa

Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt gửi thư khen 2 'người hùng' cứu cụ bà ngay trước bánh tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác tàu kể lại khoảnh khắc cứu cụ bà

Hai nữ nhân viên gác tàu kể lại khoảnh khắc cứu cụ bà

Nữ nhân viên gác chắn lao ra cứu cụ bà trước đoàn tàu nói gì?

Nữ nhân viên gác chắn lao ra cứu cụ bà trước đoàn tàu nói gì?

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu cụ bà trước 'mũi' tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu cụ bà trước 'mũi' tàu hỏa

Nữ nhân viên gác chắn kể khoảnh khắc cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Nữ nhân viên gác chắn kể khoảnh khắc cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt nhanh trí cứu sống cụ bà trong tích tắc khi tàu hỏa đang lao đến

2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt nhanh trí cứu sống cụ bà trong tích tắc khi tàu hỏa đang lao đến

Khoảnh khắc 2 nữ gác chắn cứu bà cụ ngay đầu đoàn tàu đang lao đến

Khoảnh khắc 2 nữ gác chắn cứu bà cụ ngay đầu đoàn tàu đang lao đến

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm lao ra trước đầu tàu hỏa cứu cụ bà

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm lao ra trước đầu tàu hỏa cứu cụ bà

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu sống cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu sống cụ bà trước đầu tàu hỏa

Nữ nhân viên gác chắn lao ra đường ray cứu cụ bà khi tàu đang lao đến

Nữ nhân viên gác chắn lao ra đường ray cứu cụ bà khi tàu đang lao đến

2 nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát nạn ngay trước khi tàu băng qua

2 nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát nạn ngay trước khi tàu băng qua

Lời kể của 2 nữ nhân viên đường sắt cứu cụ bà ngay trước bánh tàu hỏa

Lời kể của 2 nữ nhân viên đường sắt cứu cụ bà ngay trước bánh tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên dũng cảm cứu bà cụ trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên dũng cảm cứu bà cụ trước đầu tàu hỏa