Đoàn quan chức cấp cao của Triều Tiên thăm Trung Quốc

Đoàn quan chức cấp cao của Triều Tiên thăm Trung Quốc

Ông Kim Jong-un sẽ mất 60 giờ nếu đi tàu hỏa đến Hà Nội

Ông Kim Jong-un sẽ mất 60 giờ nếu đi tàu hỏa đến Hà Nội

Chuyên cơ 'Chim ưng 1' của ông Kim Jong-un có gì đặc biệt?

Chuyên cơ 'Chim ưng 1' của ông Kim Jong-un có gì đặc biệt?

Ông Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam bằng phương tiện gì?

Ông Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam bằng phương tiện gì?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Kim Jong-un sẽ tới Hà Nội bằng phương tiện nào?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Kim Jong-un sẽ tới Hà Nội bằng phương tiện nào?

Kim Jong Un sẽ đến Việt Nam bằng phương tiện gì?

Kim Jong Un sẽ đến Việt Nam bằng phương tiện gì?

Ông Kim Jong Un tới Việt Nam bằng phương tiện nào?

Ông Kim Jong Un tới Việt Nam bằng phương tiện nào?

Nhà lãnh đạo Kim Jongn-un sẽ đi tàu hỏa hay máy bay tới Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Nhà lãnh đạo Kim Jongn-un sẽ đi tàu hỏa hay máy bay tới Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Ông Kim Jong-un có thể đến Hà Nội bằng máy bay hoặc tàu hỏa

Ông Kim Jong-un có thể đến Hà Nội bằng máy bay hoặc tàu hỏa

Phương tiện ông Kim Jong-un có thể sử dụng tới Việt Nam gặp Tổng thống Trump

Phương tiện ông Kim Jong-un có thể sử dụng tới Việt Nam gặp Tổng thống Trump

Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam bằng phương tiện nào?

Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam bằng phương tiện nào?

'Đau đầu' lựa chọn phương tiện tới Hà Nội của ông Kim Jong-un

'Đau đầu' lựa chọn phương tiện tới Hà Nội của ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên dùng chuyên cơ riêng hay máy bay thuê để đến Việt Nam?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên dùng chuyên cơ riêng hay máy bay thuê để đến Việt Nam?

Ông Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam bằng phương tiện nào?

Ông Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam bằng phương tiện nào?

Ông Kim Jong Un sẽ đến Hà Nội bằng tàu lửa hay máy bay?

Ông Kim Jong Un sẽ đến Hà Nội bằng tàu lửa hay máy bay?

Lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam dự thượng đỉnh bằng phương tiện gì?

Lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam dự thượng đỉnh bằng phương tiện gì?