Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến Triều Tiên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến Bình Nhưỡng thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến Bình Nhưỡng thăm chính thức Triều Tiên

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Mỹ - Triều tại Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Mỹ - Triều tại Hà Nội

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp thăm Triều Tiên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp thăm Triều Tiên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Tiền HN thượng đỉnh Mỹ - Triều: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm chính thức Triều Tiên

Tiền HN thượng đỉnh Mỹ - Triều: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm chính thức Triều Tiên

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp sang thăm Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp sang thăm Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên

Thông báo về chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm Triều Tiên từ 12-14.2

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm Triều Tiên từ 12-14.2