Khởi động dự án xây dựng cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi động dự án xây dựng cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Đầu tư 950 tỷ đồng xây dựng cầu nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh

Đầu tư 950 tỷ đồng xây dựng cầu nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh

Đầu tư 950 tỷ đồng xây dựng cầu nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh

Đầu tư 950 tỷ đồng xây dựng cầu nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh

Khởi công cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An với Hà Tĩnh

Khởi công cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An với Hà Tĩnh

950 tỷ đồng xây cầu Cửa Hội

950 tỷ đồng xây cầu Cửa Hội

Xây dựng Cầu Cửa Hội 950 tỷ đồng nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh

Xây dựng Cầu Cửa Hội 950 tỷ đồng nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh

Khởi công xây dựng cầu Cửa Hội nối 2 bờ sông Lam

Khởi công xây dựng cầu Cửa Hội nối 2 bờ sông Lam

Khởi công xây cầu Cửa Hội vượt sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Khởi công xây cầu Cửa Hội vượt sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Bộ Giao thông Vận tải ra quân xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Bộ Giao thông Vận tải ra quân xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Ra quân xây cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh, vượt sông Lam

Ra quân xây cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh, vượt sông Lam

Khởi công xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Khởi công xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Bộ GTVT ra quân xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Bộ GTVT ra quân xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Bộ trưởng Bộ GTVT dự lễ ra quân xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Bộ trưởng Bộ GTVT dự lễ ra quân xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Ngày mai, Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội vượt sông Lam

Ngày mai, Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội vượt sông Lam