LỢI ÍCH KHI DÙNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

LỢI ÍCH KHI DÙNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Sắp có Luật khám, chữa bệnh sửa đổi năm 2019

Sắp có Luật khám, chữa bệnh sửa đổi năm 2019

Chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại đơn vị

Đề xuất sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh

Đề xuất sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh

Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KCB, BHYT

Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KCB, BHYT

Nhiều tiện lợi từ bệnh án điện tử

Nhiều tiện lợi từ bệnh án điện tử

Triển khai bệnh án điện tử: Cái khó bó... tiến độ

Triển khai bệnh án điện tử: Cái khó bó... tiến độ

Đình chỉ hoạt động phòng khám 709 Giải Phóng

Đình chỉ hoạt động phòng khám 709 Giải Phóng

Bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử

Bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2019

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2019

Bệnh án điện tử phải bảo mật thông tin cá nhân

Bệnh án điện tử phải bảo mật thông tin cá nhân

Chính thức triển khai bệnh án điện tử thay thế sổ khám bệnh

Chính thức triển khai bệnh án điện tử thay thế sổ khám bệnh

Triển khai bệnh viện không giấy tờ

Triển khai bệnh viện không giấy tờ

66 trạm y tế xã chưa thể bỏ sổ khám bệnh giấy

66 trạm y tế xã chưa thể bỏ sổ khám bệnh giấy

Từ 1/3, người dân không cần mua sổ khám bệnh

Từ 1/3, người dân không cần mua sổ khám bệnh

Chính thức thay thế sổ khám bệnh bằng bệnh án điện tử

Chính thức thay thế sổ khám bệnh bằng bệnh án điện tử

Chính thức xóa sổ y bạ

Chính thức xóa sổ y bạ

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ hôm nay

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ hôm nay

Từ 1-3, xóa bỏ sổ khám bệnh giấy

Từ 1-3, xóa bỏ sổ khám bệnh giấy

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ ngày 1/3

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ ngày 1/3

Từ hôm nay chính thức khai tử sổ khám bệnh

Từ hôm nay chính thức khai tử sổ khám bệnh

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ ngày 1/3

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ ngày 1/3

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Từ 1/3, chính thức dùng bệnh án điện tử thay sổ khám bệnh

Từ 1/3, chính thức dùng bệnh án điện tử thay sổ khám bệnh

Hôm nay, bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh

Hôm nay, bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ hôm nay

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh từ hôm nay

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Chính thức áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh

Chính thức áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh

Từ ngày 1-3, các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Hôm nay, chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh giấy từ ngày 1-3

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh giấy từ ngày 1-3

Nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2019

Nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2019

Áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử: Thuận lợi cho người bệnh

Áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử: Thuận lợi cho người bệnh

Sổ khám chữa bệnh 'huyền thoại' sắp bị xóa bỏ

Sổ khám chữa bệnh 'huyền thoại' sắp bị xóa bỏ

Từ 1/3, bắt đầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Từ 1/3, bắt đầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Sẵn sàng áp dụng bắt buộc hồ sơ bệnh án điện tử

Sẵn sàng áp dụng bắt buộc hồ sơ bệnh án điện tử

Bệnh viện tuyến trên sẽ áp dụng bệnh án điện tử thay bệnh án giấy

Bệnh viện tuyến trên sẽ áp dụng bệnh án điện tử thay bệnh án giấy

Từ 1/3/2019 thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Từ 1/3/2019 thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Từ 1/3/2019, bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Từ 1/3/2019, bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Đà Nẵng thu phí giữ xe tại các bệnh viện công từ 1-1-2019

Đà Nẵng thu phí giữ xe tại các bệnh viện công từ 1-1-2019

Nhiều tồn tại cần khắc phục ngay tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec

Bệnh viện Đa khoa Medlatec: Trưởng Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa đáp ứng được yêu cầu

Bệnh viện Đa khoa Medlatec: Trưởng Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa đáp ứng được yêu cầu

Bộ Y tế đề xuất tăng thời hạn sử dụng giấy chuyển viện

Bộ Y tế đề xuất tăng thời hạn sử dụng giấy chuyển viện