Hà Tĩnh: Người dân dỡ rạp trước cổng nhà máy xử lý rác sau buổi đối thoại với lãnh đạo huyện

Hà Tĩnh: Người dân dỡ rạp trước cổng nhà máy xử lý rác sau buổi đối thoại với lãnh đạo huyện

Người dân chặn cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Tiếp tục đối thoại

Người dân chặn cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Tiếp tục đối thoại

Di dời dân quanh nhà máy rác Phú Hà: Trước 30/7 phải phân đất cho dân

Di dời dân quanh nhà máy rác Phú Hà: Trước 30/7 phải phân đất cho dân

Hà Tĩnh: Giám đốc nhà máy xử lý rác xin lỗi người dân vì ô nhiễm

Hà Tĩnh: Giám đốc nhà máy xử lý rác xin lỗi người dân vì ô nhiễm

Bí thư Hà Tĩnh: Lỗi chính ở Nhà máy rác Phú Hà nhưng vai trò Sở TNMT ở đâu?

Bí thư Hà Tĩnh: Lỗi chính ở Nhà máy rác Phú Hà nhưng vai trò Sở TNMT ở đâu?

Hà Tĩnh: Chính quyền đối thoại với người dân về vấn nạn ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác

Hà Tĩnh: Chính quyền đối thoại với người dân về vấn nạn ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác

Không được vô cảm trước sự chịu đựng của người dân quanh Nhà máy rác Phú Hà

Mâm cúng tổ tiên phải đổ vì ruồi bâu, Chủ tịch huyện xin lỗi dân

Mâm cúng tổ tiên phải đổ vì ruồi bâu, Chủ tịch huyện xin lỗi dân

Lãnh đạo huyện đối thoại với người dân chặn cổng nhà máy rác gây ô nhiễm

Lãnh đạo huyện đối thoại với người dân chặn cổng nhà máy rác gây ô nhiễm

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với các hộ dân chặn cổng nhà máy rác

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với các hộ dân chặn cổng nhà máy rác

Vụ ô nhiễm tại nhà máy rác Phú Hà: Chính quyền huyện Kỳ Anh gặp gỡ người dân

Vụ ô nhiễm tại nhà máy rác Phú Hà: Chính quyền huyện Kỳ Anh gặp gỡ người dân

Vụ chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ô nhiễm: Đối thoại với các hộ dân

Vụ chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ô nhiễm: Đối thoại với các hộ dân

Người dân Hà Tĩnh đã bỏ rào chặn cổng nhà máy rác sau buổi đối thoại

Vì đâu người dân dựng lều bạt chặn xe chở rác của Công ty Phú Hà?

Vì đâu người dân dựng lều bạt chặn xe chở rác của Công ty Phú Hà?

Dân dựng rạp trước nhà máy rác vì ô nhiễm

Dân dựng rạp trước nhà máy rác vì ô nhiễm

Người dân chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ruồi, muỗi bủa vây

Người dân chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ruồi, muỗi bủa vây

Nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm, người dân dựng rạp chặn trước cổng

Nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm, người dân dựng rạp chặn trước cổng