Chấm thi THPT quốc gia: Sẽ có nhiều đổi thay

Chấm thi THPT quốc gia: Sẽ có nhiều đổi thay

Nhiều trường đại học công bố hình thức tuyển sinh mới

Nhiều trường đại học công bố hình thức tuyển sinh mới

Quy định chấm phúc khảo bài thi THPT 2019 có gì mới?

Quy định chấm phúc khảo bài thi THPT 2019 có gì mới?

Nhiều thay đổi về chấm thi THPT quốc gia

Nhiều thay đổi về chấm thi THPT quốc gia

Một số điểm mới trong chấm phúc khảo bài thi ở kỳ thi quốc gia 2019

Một số điểm mới trong chấm phúc khảo bài thi ở kỳ thi quốc gia 2019

Chống gian lận thi cử, trường đại học chủ trì chấm trắc nghiệm thi THPT quốc gia 2019

Chống gian lận thi cử, trường đại học chủ trì chấm trắc nghiệm thi THPT quốc gia 2019

Thi THPT quốc gia 2019: Sẽ giao các trường đại học chủ trì chấm thi

Thi THPT quốc gia 2019: Sẽ giao các trường đại học chủ trì chấm thi

Năm 2019, chấm thi trắc nghiệm trong kỳ thi quốc gia có gì mới?

Năm 2019, chấm thi trắc nghiệm trong kỳ thi quốc gia có gì mới?

Bộ GD-ĐT công bố những thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ GD-ĐT công bố những thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ GDĐT công bố những điều chỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bộ GDĐT công bố những điều chỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Công an sẽ trực 24 giờ/ngày trong phòng lưu trữ bài thi THPT quốc gia

Công an sẽ trực 24 giờ/ngày trong phòng lưu trữ bài thi THPT quốc gia

Bộ GDĐT công bố dự kiến những sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia

Bộ GDĐT công bố dự kiến những sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia

Những điều chỉnh mới ở kỳ thi THPT quốc gia 2019

Những điều chỉnh mới ở kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thi THPT Quốc gia 2019: Lắp đặt camera giám sát, đề thi chủ yếu ở lớp 12, trường ĐH chấm thi

Thi THPT Quốc gia 2019: Lắp đặt camera giám sát, đề thi chủ yếu ở lớp 12, trường ĐH chấm thi

Những điểm mới nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2019

Những điểm mới nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2019

Những thay đổi mới nhất của thi THPT quốc gia 2019

Những thay đổi mới nhất của thi THPT quốc gia 2019