Ghen tuông, chồng dùng dao đâm chết vợ tại tòa, lãnh án 20 năm tù

Ghen tuông, chồng dùng dao đâm chết vợ tại tòa, lãnh án 20 năm tù

Tuyên án gã chồng dùng dao dâm vợ tử vong ngay sau khi tòa xử ly hôn

Tuyên án gã chồng dùng dao dâm vợ tử vong ngay sau khi tòa xử ly hôn

Người chồng đâm chết vợ tại tòa vì hòa giải bất thành lãnh 20 năm tù

Người chồng đâm chết vợ tại tòa vì hòa giải bất thành lãnh 20 năm tù

Đắk Lắk: Đến tòa làm thủ tục ly hôn, vợ bị chồng đâm tử vong

Đắk Lắk: Đến tòa làm thủ tục ly hôn, vợ bị chồng đâm tử vong

Kẻ dùng dao đâm chết vợ ngay tại tòa lĩnh 20 năm tù

Kẻ dùng dao đâm chết vợ ngay tại tòa lĩnh 20 năm tù

Đâm chết vợ tại tòa, lãnh 20 năm tù

Đâm chết vợ tại tòa, lãnh 20 năm tù

Níu kéo không thành, chồng đâm vợ tử vong tại sân tòa án

Níu kéo không thành, chồng đâm vợ tử vong tại sân tòa án

Níu kéo tình cảm không thành, chồng dùng dao giết vợ tại tòa

Níu kéo tình cảm không thành, chồng dùng dao giết vợ tại tòa

Đâm vợ tử vong tại sân tòa án, tù 20 năm

Đâm vợ tử vong tại sân tòa án, tù 20 năm

Đối tượng đâm chết vợ ngay trong sân tòa án lĩnh án 20 năm tù giam

Đối tượng đâm chết vợ ngay trong sân tòa án lĩnh án 20 năm tù giam

Người đàn ông đâm chết vợ tại tòa lĩnh 20 năm tù

Người đàn ông đâm chết vợ tại tòa lĩnh 20 năm tù

Đòi ly hôn bất thành, chồng đâm chết vợ tại tòa

Đòi ly hôn bất thành, chồng đâm chết vợ tại tòa

Bản án cho gã đàn ông đâm vợ tử vong tại tòa vì không chịu rút đơn ly hôn

Bản án cho gã đàn ông đâm vợ tử vong tại tòa vì không chịu rút đơn ly hôn

Giết vợ tại tòa, chồng lĩnh án 20 năm tù

Giết vợ tại tòa, chồng lĩnh án 20 năm tù

Sát hại vợ tạị phiên tòa hòa giải

Sát hại vợ tạị phiên tòa hòa giải

Kẻ đâm chết vợ ngay tại tòa lĩnh 20 năm tù

Kẻ đâm chết vợ ngay tại tòa lĩnh 20 năm tù

Người chồng lãnh án 20 năm tù vì đâm chết vợ ngay tại trụ sở tòa án

Người chồng lãnh án 20 năm tù vì đâm chết vợ ngay tại trụ sở tòa án

Níu kéo không thành, trút 'mưa dao' lên người vợ

Níu kéo không thành, trút 'mưa dao' lên người vợ