Quyết định cấm ghi âm, ghi hình: Cần sớm sửa sai...

Quyết định cấm ghi âm, ghi hình: Cần sớm sửa sai...

26 địa phương quy định ghi hình cán bộ tiếp dân phải 'xin phép'

26 địa phương quy định ghi hình cán bộ tiếp dân phải 'xin phép'

Các nước trên thế giới có cấm ghi hình tại cơ quan hành chính tiếp dân?

Các nước trên thế giới có cấm ghi hình tại cơ quan hành chính tiếp dân?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến: 'Tôi từng bị đề nghị ghi hình khi tiếp công dân'

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến: 'Tôi từng bị đề nghị ghi hình khi tiếp công dân'

Quy định không ghi âm, ghi hình của Hà Nội khi tiếp công dân gây nhiều ý kiến khác nhau

Quy định không ghi âm, ghi hình của Hà Nội khi tiếp công dân gây nhiều ý kiến khác nhau

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân

Thích thì... cấm!

Thích thì... cấm!

Người dân có quyền giám sát nhưng giám sát phải công khai

Người dân có quyền giám sát nhưng giám sát phải công khai

Quy định không ghi âm ghi hình: Hà Nội có 'chống lệnh' Thủ tướng?

Quy định không ghi âm ghi hình: Hà Nội có 'chống lệnh' Thủ tướng?

25 tỉnh, thành phố đã có những quy định tương tự Hà Nội

25 tỉnh, thành phố đã có những quy định tương tự Hà Nội

Quy định 'xin phép quay phim' là chưa phù hợp!

Quy định 'xin phép quay phim' là chưa phù hợp!

Quy định 'không chụp ảnh, ghi âm…' của Hà Nội: Bộ Tư pháp lắng nghe ý kiến nhiều chiều

Quy định 'không chụp ảnh, ghi âm…' của Hà Nội: Bộ Tư pháp lắng nghe ý kiến nhiều chiều

Quy định về ghi âm, ghi hình trong tiếp công dân là bảo đảm quyền chung của người dân!

Quy định về ghi âm, ghi hình trong tiếp công dân là bảo đảm quyền chung của người dân!

Nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân

Nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân

ĐBQH - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Nguyễn Chiến nói gì về quy định ghi âm, ghi hình trong tiếp công dân của Hà Nội?

ĐBQH - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Nguyễn Chiến nói gì về quy định ghi âm, ghi hình trong tiếp công dân của Hà Nội?

Ghi âm, ghi hình không cấm nhưng cần phải thực hiện trong khuôn khổ

Ghi âm, ghi hình không cấm nhưng cần phải thực hiện trong khuôn khổ

Tiếp dân nên được ghi âm, ghi hình thoải mái như tiếp xúc cử tri

Tiếp dân nên được ghi âm, ghi hình thoải mái như tiếp xúc cử tri

Hãy để dân tin

Hãy để dân tin

Khi cán bộ bị đe dọa 'ghi âm rồi đấy, có muốn mất việc không?'

Khi cán bộ bị đe dọa 'ghi âm rồi đấy, có muốn mất việc không?'

Trước Hà Nội, đã có nhiều tỉnh thành quy định 'không quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý' tại trụ sở tiếp công dân

Trước Hà Nội, đã có nhiều tỉnh thành quy định 'không quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý' tại trụ sở tiếp công dân

Cấm ghi hình cán bộ tiếp dân: Bộ Tư pháp vào cuộc

Cấm ghi hình cán bộ tiếp dân: Bộ Tư pháp vào cuộc

Cấm người dân ghi âm ghi hình: Sao phải ngại?

Cấm người dân ghi âm ghi hình: Sao phải ngại?

Phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm an ninh, trật tự

Phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm an ninh, trật tự

Bao nhiêu địa phương 'cấm' công dân ghi âm, ghi hình?

Bao nhiêu địa phương 'cấm' công dân ghi âm, ghi hình?

Bộ Tư pháp sẽ xem xét tính pháp lý của quy định 'xin phép' quay phim cán bộ tiếp dân

Bộ Tư pháp sẽ xem xét tính pháp lý của quy định 'xin phép' quay phim cán bộ tiếp dân

Không tự ý ghi hình ở trụ sở tiếp dân: Bộ Tư pháp sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ, Hà Nội

Không tự ý ghi hình ở trụ sở tiếp dân: Bộ Tư pháp sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ, Hà Nội

Nên hiểu thế nào cho đúng?

Nên hiểu thế nào cho đúng?

Nội quy tiếp công dân của Hà Nội: Tạo dựng môi trường giao tiếp văn minh

Nội quy tiếp công dân của Hà Nội: Tạo dựng môi trường giao tiếp văn minh

Nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật

Nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật

Sau quy định 'không quay phim', người dân xin dữ liệu hình ảnh ở đâu?

Sau quy định 'không quay phim', người dân xin dữ liệu hình ảnh ở đâu?

Không tự ý quay phim, ghi âm ở trụ sở tiếp dân: Cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự

Không tự ý quay phim, ghi âm ở trụ sở tiếp dân: Cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự

Ghi âm, ghi hình tại trụ sở tiếp công dân phải được sự đồng ý nhằm bảo vệ người tố cáo

Ghi âm, ghi hình tại trụ sở tiếp công dân phải được sự đồng ý nhằm bảo vệ người tố cáo

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần hiểu đúng quy định về ghi âm, ghi hình trong hoạt động tiếp công dân

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần hiểu đúng quy định về ghi âm, ghi hình trong hoạt động tiếp công dân

Cấm ghi hình khi tiếp dân: Bộ Tư pháp sẽ làm việc với Hà Nội

Cấm ghi hình khi tiếp dân: Bộ Tư pháp sẽ làm việc với Hà Nội

Sau quy định 'không quay phim', Hà Nội siết chặt chất lượng tiếp dân

Sau quy định 'không quay phim', Hà Nội siết chặt chất lượng tiếp dân

'Cấm ghi hình khi tiếp dân': Bộ Tư pháp làm việc với HN, TTCP

'Cấm ghi hình khi tiếp dân': Bộ Tư pháp làm việc với HN, TTCP

Quy định ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân phải xin phép: Thuộc thẩm quyền của Quốc hội?

Quy định ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân phải xin phép: Thuộc thẩm quyền của Quốc hội?

Luật sư Kiều Anh Vũ: Luật không cấm người dân ghi âm ghi hình tại phòng tiếp dân

Luật sư Kiều Anh Vũ: Luật không cấm người dân ghi âm ghi hình tại phòng tiếp dân

Bộ Tư pháp đang kiểm tra quy định phải xin phép khi quay phim tiếp dân

Bộ Tư pháp đang kiểm tra quy định phải xin phép khi quay phim tiếp dân

Nhiều địa phương quy định 'không quay phim, ghi âm ở trụ sở tiếp dân'

Nhiều địa phương quy định 'không quay phim, ghi âm ở trụ sở tiếp dân'

Không có gì phải giấu

Không có gì phải giấu

Dân được phép ghi âm, ghi hình: Cải cách để bảo vệ quyền con người

Dân được phép ghi âm, ghi hình: Cải cách để bảo vệ quyền con người

Sao không khuyến khích dân quay phim, chụp hình việc tốt của cán bộ?

Sao không khuyến khích dân quay phim, chụp hình việc tốt của cán bộ?

Bất ngờ: Không chỉ Hà Nội buộc 'xin phép quay phim'

Bất ngờ: Không chỉ Hà Nội buộc 'xin phép quay phim'

Hà Nội thêm yêu cầu trong tiếp dân sau quy định cấm ghi hình

Hà Nội thêm yêu cầu trong tiếp dân sau quy định cấm ghi hình

Cán bộ không làm sai thì sao cấm ghi hình tiếp dân?

Cán bộ không làm sai thì sao cấm ghi hình tiếp dân?

Cà Mau: Cấm quay phim, chụp hình, ghi âm một số khu vực

Cà Mau: Cấm quay phim, chụp hình, ghi âm một số khu vực

Xung quanh việc ghi âm, ghi hình khi tiếp dân

Xung quanh việc ghi âm, ghi hình khi tiếp dân