Cựu giáo chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dạy học

Cựu giáo chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dạy học

Bất cập trong quản lý chứng chỉ, văn bằng - Bài 1: Báo động bằng cấp, chứng chỉ giả

Bất cập trong quản lý chứng chỉ, văn bằng - Bài 1: Báo động bằng cấp, chứng chỉ giả

Chứng chỉ hành nghề cho giáo viên: Thừa giấy vẽ voi?

Chứng chỉ hành nghề cho giáo viên: Thừa giấy vẽ voi?

Xung quanh việc đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam

Xung quanh việc đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam: Chồng chéo và đối phó?

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam: Chồng chéo và đối phó?

Bắt giáo viên phải có chứng chỉ hành nghề, ông Lê Quán Tần muốn gì đây?

Bắt giáo viên phải có chứng chỉ hành nghề, ông Lê Quán Tần muốn gì đây?

Nhà giáo cần có chứng chỉ hành nghề: Vì sao nhiều ý kiến phản đối?

Nhà giáo cần có chứng chỉ hành nghề: Vì sao nhiều ý kiến phản đối?

Thiếu thực tế, chứng chỉ hành nghề dễ thành 'giấy phép con' khổ nhà giáo

Thiếu thực tế, chứng chỉ hành nghề dễ thành 'giấy phép con' khổ nhà giáo

Chứng chỉ tin học bị từ chối, cả trăm giáo viên khóc vì Viện công nghệ thông tin

Chứng chỉ tin học bị từ chối, cả trăm giáo viên khóc vì Viện công nghệ thông tin

Hàng vạn cán bộ dùng chứng chỉ tin học sai của Viện công nghệ thông tin

Hàng vạn cán bộ dùng chứng chỉ tin học sai của Viện công nghệ thông tin

Công chức trúng tuyển bị công an xem lại kết quả học tập, Sở Nội vụ nói gì?

Công chức trúng tuyển bị công an xem lại kết quả học tập, Sở Nội vụ nói gì?

Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả, sinh viên học tới năm thứ 8 bị buộc thôi học

Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả, sinh viên học tới năm thứ 8 bị buộc thôi học