11 người Việt làm việc trái phép bị bắt tại Đài Loan

11 người Việt làm việc trái phép bị bắt tại Đài Loan

Đài Loan bắt 11 người Việt Nam trốn trong xe tải

Đài Loan bắt 11 người Việt Nam trốn trong xe tải

Đài Loan tìm thấy 78 người trong nhóm 152 du khách Việt bỏ đoàn

Đài Loan tìm thấy 78 người trong nhóm 152 du khách Việt bỏ đoàn

11 người Việt không giấy tờ, trốn trong xe tải bị cảnh sát bắt

11 người Việt không giấy tờ, trốn trong xe tải bị cảnh sát bắt

11 người Việt bị phát hiện ở quá hạn tại Đài Loan

11 người Việt bị phát hiện ở quá hạn tại Đài Loan

74 người Việt bị bắt và giam giữ ở Đài Loan

74 người Việt bị bắt và giam giữ ở Đài Loan

Đài Loan tìm thấy 67/152 du khách Việt nghi bỏ trốn

Đài Loan tìm thấy 67/152 du khách Việt nghi bỏ trốn

Bắt người Việt trốn trong tủ lạnh tại Đài Loan

Bắt người Việt trốn trong tủ lạnh tại Đài Loan

Cảnh sát Đài Loan tìm thấy lao động Việt nấp trong tủ lạnh

Cảnh sát Đài Loan tìm thấy lao động Việt nấp trong tủ lạnh

Đài Loan bắt được người đến đón nhóm du khách Việt nghi bỏ trốn

Đài Loan bắt được người đến đón nhóm du khách Việt nghi bỏ trốn

Chuyến du lịch 'đáng nhớ' của vị trưởng đoàn không bỏ trốn vụ 152 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan

Chuyến du lịch 'đáng nhớ' của vị trưởng đoàn không bỏ trốn vụ 152 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan

Vụ 152 du khách người Việt 'mất tích' ở Đài Loan: Cần khởi tố để làm sạch môi trường du lịch

Vụ 152 du khách người Việt 'mất tích' ở Đài Loan: Cần khởi tố để làm sạch môi trường du lịch

Vụ 152 du khách Việt Nam ở Đài Loan: 14 người đã bị bắt

Vụ 152 du khách Việt Nam ở Đài Loan: 14 người đã bị bắt

Lời khai của những người bị bắt trong nhóm 152 người Việt Nam trốn tại Đài Loan

Lời khai của những người bị bắt trong nhóm 152 người Việt Nam trốn tại Đài Loan

Phối hợp xử lý vụ 152 du khách Việt nghi 'bỏ trốn' ở Đài Loan

Phối hợp xử lý vụ 152 du khách Việt nghi 'bỏ trốn' ở Đài Loan