Tổ chức công đoàn cần nghiên cứu, phân tích tác động của CPTPP

Tổ chức công đoàn cần nghiên cứu, phân tích tác động của CPTPP

Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Công đoàn GTVT tặng quà Tết người lao động trạm quản lý đường thủy

Công đoàn GTVT tặng quà Tết người lao động trạm quản lý đường thủy

Kiểm tra 12.000 cuộc về tài chính, kinh tế công đoàn

Kiểm tra 12.000 cuộc về tài chính, kinh tế công đoàn

LĐLĐ huyện Đức Thọ tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018

LĐLĐ huyện Đức Thọ tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho người lao động khó khăn tại Gia Lai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho người lao động khó khăn tại Gia Lai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà công nhân lao động Kon Tum

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà công nhân lao động Kon Tum

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà công nhân lao động Kon Tum

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà công nhân lao động Kon Tum

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết, tặng quà công nhân lao động Kon Tum

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết, tặng quà công nhân lao động Kon Tum

Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo

Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Hoạt động hướng mạnh về cơ sở

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức

Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức

Thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng

Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng chăm lo đoàn viên khó khăn

Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng chăm lo đoàn viên khó khăn