'Bức tường biên giới' - Quân bài mặc cả trên chính trường Mỹ

'Bức tường biên giới' - Quân bài mặc cả trên chính trường Mỹ

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, vấn đề khiến chính phủ Mỹ điêu đứng

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, vấn đề khiến chính phủ Mỹ điêu đứng

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa

Trump đòi xây tường biên giới Mỹ - Mexico: Trên nóng dưới lạnh

Trump đòi xây tường biên giới Mỹ - Mexico: Trên nóng dưới lạnh

Tổng thống Trump nói về bức tường biên giới Mỹ - Mexico

Tổng thống Trump nói về bức tường biên giới Mỹ - Mexico

Di dân tuyệt vọng trước biên giới Mỹ và cơ hội cho tội phạm buôn người

Di dân tuyệt vọng trước biên giới Mỹ và cơ hội cho tội phạm buôn người

Tổng thống Mỹ Trump sẽ thăm biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Trump sẽ thăm biên giới với Mexico

Mỹ có thể tiếp tục triển khai quân ở biên giới Mexico

Mỹ có thể tiếp tục triển khai quân ở biên giới Mexico

Khủng hoảng di cư Mỹ: Lời kể của một bà mẹ ôm con tháo chạy khỏi đạn hơi cay

Khủng hoảng di cư Mỹ: Lời kể của một bà mẹ ôm con tháo chạy khỏi đạn hơi cay

Bài toán khó về khủng hoảng di cư ở Trung Mỹ

Xem lính Mỹ chặn người di cư vượt tường rào biên giới

Xem lính Mỹ chặn người di cư vượt tường rào biên giới

Ông Trump đe dọa đóng cửa biên giới Mexico, cho phép binh sỹ sử dụng vũ khí

Ông Trump đe dọa đóng cửa biên giới Mexico, cho phép binh sỹ sử dụng vũ khí

Quân đội Mỹ dựng hàng rào dây thép gai để đối phó với đoàn di dân

Quân đội Mỹ dựng hàng rào dây thép gai để đối phó với đoàn di dân

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

Ông Trump dọa thêm quân, hàng ngàn người di cư vẫn dồn tới

Ông Trump dọa thêm quân, hàng ngàn người di cư vẫn dồn tới

Ông Trump: Sẽ đưa 15.000 quân đến biên giới với Mexico

Ông Trump: Sẽ đưa 15.000 quân đến biên giới với Mexico

Ông Trump cảnh báo đưa 15.000 binh sĩ tới biên giới để ngăn người nhập cư

Ông Trump cảnh báo đưa 15.000 binh sĩ tới biên giới để ngăn người nhập cư

Mỹ triển khai 5.200 quân tới biên giới phía nam

Mỹ triển khai 5.200 quân tới biên giới phía nam

Ông Trump đòi sửa luật nhập cư chặn 5.000 người Trung Mỹ

Ông Trump đòi sửa luật nhập cư chặn 5.000 người Trung Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mexico, dọa đóng cửa biên giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mexico, dọa đóng cửa biên giới