Những điều cần biết khi tham gia BHXH tự nguyện

Hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội bằng công nghệ thông tin

Hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội bằng công nghệ thông tin

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát triển đối tượng

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát triển đối tượng

Năm 2019: Cải cách bảo hiểm xã hội là tất yếu đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2019: Cải cách bảo hiểm xã hội là tất yếu đảm bảo an sinh xã hội

Đến năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số nộp BHXH lên 30 - 40 bậc

Đến năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số nộp BHXH lên 30 - 40 bậc

Đóng BHXH tự nguyện, lương hưu hưởng ra sao?

Đóng BHXH tự nguyện, lương hưu hưởng ra sao?

Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Người nghỉ hưu bị khởi tố, có được lãnh lương hưu?

Người nghỉ hưu bị khởi tố, có được lãnh lương hưu?

Hà Nội: Thanh toán 17.660 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh

Hà Nội: Thanh toán 17.660 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay

Nhân viên trường mầm non công lập được hỗ trợ tham gia BHXH

Nhân viên trường mầm non công lập được hỗ trợ tham gia BHXH

Không nhầm lần giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Không nhầm lần giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

BHXH Điện Biên hoàn thành chỉ tiêu năm 2018

BHXH Điện Biên hoàn thành chỉ tiêu năm 2018

Chế độ BHXH một lần với lực lượng Công an nhân dân

Chế độ BHXH một lần với lực lượng Công an nhân dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Đóng BHXH 26 năm, muốn nghỉ hưu sớm cần làm gì?

Đóng BHXH 26 năm, muốn nghỉ hưu sớm cần làm gì?

Về nguyên tắc đóng - hưởng trong bảo hiểm xã hội

Về nguyên tắc đóng - hưởng trong bảo hiểm xã hội

Đồng Nai quyết 'xử' doanh nghiệp nợ BHXH

Đồng Nai quyết 'xử' doanh nghiệp nợ BHXH

Hà Nội: Tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội chuyển biến tích cực

Hà Nội: Tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội chuyển biến tích cực

Ứng dụng Công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH: Yêu cầu cấp thiết

Ứng dụng Công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH: Yêu cầu cấp thiết

Năm đột phá về hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội

Năm đột phá về hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội

Cách tính mức hưởng trợ cấp BHXH một lần

Cách tính mức hưởng trợ cấp BHXH một lần

Doanh nghiệp bỏ trốn, sao chưa xử lý hình sự?

Doanh nghiệp bỏ trốn, sao chưa xử lý hình sự?

99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động

99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động

Độ phủ BHXH đối với lao động khu vực phi chính thức ở mức rất thấp

Độ phủ BHXH đối với lao động khu vực phi chính thức ở mức rất thấp

5 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận lại cuốn sổ trắng

5 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận lại cuốn sổ trắng

Hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn

Hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn

Đảm bảo mọi công dân đều được hưởng thụ

Đảm bảo mọi công dân đều được hưởng thụ

Bảo hiểm xã hội Nghệ An chuyển hồ sơ 14 doanh nghiệp nợ đọng sang cơ quan điều tra

Bảo hiểm xã hội Nghệ An chuyển hồ sơ 14 doanh nghiệp nợ đọng sang cơ quan điều tra

Quyền lợi BHXH của người lao động chưa giải quyết triệt để ở doanh nghiệp có chủ bỏ trốn

Quyền lợi BHXH của người lao động chưa giải quyết triệt để ở doanh nghiệp có chủ bỏ trốn

Xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo vệ lợi ích người lao động

Xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo vệ lợi ích người lao động

Xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH: Tránh tạo tiền lệ để doanh nghiệp lợi dụng

Xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH: Tránh tạo tiền lệ để doanh nghiệp lợi dụng

Ngành BHXH: Hướng tới sự hài lòng của người dân

Ngành BHXH: Hướng tới sự hài lòng của người dân

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động khốn khổ

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động khốn khổ

Thanh toán trợ cấp ốm đau theo số ngày thực nghỉ

Thanh toán trợ cấp ốm đau theo số ngày thực nghỉ

Đóng BHXH tự nguyện, khi chết có được trợ cấp mai táng?

Nghệ An: Tăng cường các giải pháp mạnh để xử lý nợ đọng BHXH

Nghệ An: Tăng cường các giải pháp mạnh để xử lý nợ đọng BHXH

Vẫn chấp nhận giấy ủy quyền lãnh lương hưu do UBND phường chứng thực

Vẫn chấp nhận giấy ủy quyền lãnh lương hưu do UBND phường chứng thực

Tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn ở mức cao

Tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn ở mức cao

Có thể chốt sổ BHXH?

Có thể chốt sổ BHXH?

Không được thanh toán chế độ ốm đau

Không được thanh toán chế độ ốm đau

Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn bị chê

Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn bị chê

Bảo hiểm thất nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao dịch điện tử

Bảo hiểm thất nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai nhiệm vụ cuối năm

BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai nhiệm vụ cuối năm

Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Tuổi đời để được hưởng lương hưu là bao nhiêu?

Đã có hơn 82 triệu người dân tham gia BHYT

Đã có hơn 82 triệu người dân tham gia BHYT

Kiến nghị xử lý hàng loạt sai phạm của 20 doanh nghiệp

Kiến nghị xử lý hàng loạt sai phạm của 20 doanh nghiệp

Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Quảng Ninh đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Quảng Ninh đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã đạt 94,62% kế hoạch cả năm

Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã đạt 94,62% kế hoạch cả năm

'Bám dân, bám cơ sở' để phát triển BHXH tự nguyện

'Bám dân, bám cơ sở' để phát triển BHXH tự nguyện

Đã bàn giao được trên 13 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đã bàn giao được trên 13 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Quyết liệt xử lý nợ đọng BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Quyết liệt xử lý nợ đọng BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM

BHXH Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2018

BHXH Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2018

Vẫn khó để mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Vẫn khó để mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Hà Nội công khai 50 đơn vị nợ bảo hiểm kéo dài

Nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu 75%

Nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu 75%

Hà Nội công khai danh sách 500 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT

Hà Nội công khai danh sách 500 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT

Điều chỉnh tên nghề nặng nhọc chưa đúng trong sổ BHXH

Điều chỉnh tên nghề nặng nhọc chưa đúng trong sổ BHXH

Quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ được bảo đảm theo quy định của pháp luật

Quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ được bảo đảm theo quy định của pháp luật

Hà Nội: 100.000 doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm cho người lao động

Hà Nội: 100.000 doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm cho người lao động

Không đóng BHXH cho người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng là vi phạm pháp luật

Không đóng BHXH cho người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng là vi phạm pháp luật

Người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo quyền lợi trong mọi trường hợp

Người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo quyền lợi trong mọi trường hợp

Quyền lợi của người lao động về bảo hiểm xã hội

Quyền lợi của người lao động về bảo hiểm xã hội

Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021 được hỗ trợ thêm tiền

Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021 được hỗ trợ thêm tiền

Lao động nước ngoài đóng BHXH thế nào?

Lao động nước ngoài đóng BHXH thế nào?

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài

Bưu điện Việt Nam vận động hơn 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Bưu điện Việt Nam vận động hơn 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Mới: Điều chỉnh lương của lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Mới: Điều chỉnh lương của lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Gần 700.000 người lao động mất cơ hội hưởng BHXH

Gần 700.000 người lao động mất cơ hội hưởng BHXH

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng

Trước 1-1-2020 sẽ phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Trước 1-1-2020 sẽ phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Gần 71.000 người đã hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Gần 71.000 người đã hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Đã bàn giao 99,63% sổ BHXH cho NLĐ

Đã bàn giao 99,63% sổ BHXH cho NLĐ

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

TP Hồ Chí Minh: Gần 700.000 người lao động không có bảo hiểm xã hội

TP Hồ Chí Minh: Gần 700.000 người lao động không có bảo hiểm xã hội