Kỷ luật nguyên Giám đốc công an Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc công an Đà Nẵng

Kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Đà Nẵng: Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Đà Nẵng: Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách đối với nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách đối với nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật

Nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật

Kỷ luật Khiển trách đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật Khiển trách đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát trở thành tân Giám đốc Công an Đà Nẵng

Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát trở thành tân Giám đốc Công an Đà Nẵng

CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG: - Sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG: - Sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC 2017