Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng, 1 người chết, 11 người bị thương

Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng, 1 người chết, 11 người bị thương

Nổ lớn tại nhà máy thép ngày đầu tiên hoạt động, 12 người thương vong

Nổ lớn tại nhà máy thép ngày đầu tiên hoạt động, 12 người thương vong

Nổ công ty thép ở Hải Phòng: 1 người chết, 10 người bị thương

Nổ công ty thép ở Hải Phòng: 1 người chết, 10 người bị thương

Nổ trong nhà máy thép ở Hải Phòng, nhiều người thương vong

Nổ trong nhà máy thép ở Hải Phòng, nhiều người thương vong

Nhà máy thép phát nổ, ít nhất 13 người bị thương

Nhà máy thép phát nổ, ít nhất 13 người bị thương

Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng: 1 người chết, 11 người bị thương

Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng: 1 người chết, 11 người bị thương

Hải Phòng: Nổ lò hơi nhà máy thép, 13 công nhân bị thương nặng

Hải Phòng: Nổ lò hơi nhà máy thép, 13 công nhân bị thương nặng

Nổ lò hơi luyện thép, 14 công nhân bị thương và mất tích

Nổ lò hơi luyện thép, 14 công nhân bị thương và mất tích

Nổ kinh hoàng tại nhà máy thép ở Hải Phòng: Đã có một người chết

Nổ kinh hoàng tại nhà máy thép ở Hải Phòng: Đã có một người chết

Nổ lớn ở nhà máy thép Dragon (Hải Phòng), nhiều người bị thương

Nổ lớn ở nhà máy thép Dragon (Hải Phòng), nhiều người bị thương

Nóng: Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt

Nóng: Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt

Nhà máy thép phát nổ, gần chục người bị thương

Nhà máy thép phát nổ, gần chục người bị thương

Nổ lò luyện thép ở Hải Phòng, 12 người thương vong

Nổ lò luyện thép ở Hải Phòng, 12 người thương vong

Lò luyện thép vừa chạy buổi đầu tiên đã nổ, 4 người bị thương

Lò luyện thép vừa chạy buổi đầu tiên đã nổ, 4 người bị thương

Hải Phòng: Nổ kinh hoàng tại nhà máy thép, nhiều người bị thương

Hải Phòng: Nổ kinh hoàng tại nhà máy thép, nhiều người bị thương