HĐND TP. Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh chủ chốt HĐND và UBND

HĐND TP. Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh chủ chốt HĐND và UBND

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Đà Nẵng cùng 23 lãnh đạo chủ chốt

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Đà Nẵng cùng 23 lãnh đạo chủ chốt

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có nhiều phiếu tín nhiệm cao

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có nhiều phiếu tín nhiệm cao

Thanh Hóa: Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Thanh Hóa: Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Bình Phước công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu

Bình Phước công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu

Đánh giá dân chủ, khách quan, xây dựng với những người được lấy phiếu tín nhiệm

Đánh giá dân chủ, khách quan, xây dựng với những người được lấy phiếu tín nhiệm

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

HĐND Yên Bái thông qua 20 Nghị quyết, xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

HĐND Yên Bái thông qua 20 Nghị quyết, xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đổi mới chất lượng, cử tri đánh giá cao

Đổi mới chất lượng, cử tri đánh giá cao

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có số phiếu 'tín nhiệm thấp' nhiều nhất

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có số phiếu 'tín nhiệm thấp' nhiều nhất

Quảng Nam: Lấy phiếu tín nhiệm 27 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Quảng Nam: Lấy phiếu tín nhiệm 27 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Chủ tịch HĐND Thừa Thiên-Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chủ tịch HĐND Thừa Thiên-Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Nhiều lãnh đạo sở ở Khánh Hòa có số phiếu tín nhiệm cao dưới 20%

Nhiều lãnh đạo sở ở Khánh Hòa có số phiếu tín nhiệm cao dưới 20%

Giám đốc Sở Thông tin Thừa Thiên Huế có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

Giám đốc Sở Thông tin Thừa Thiên Huế có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

HĐND tỉnh Yên Bái công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

HĐND tỉnh Yên Bái công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thừa Thiên-Huế: Bí thư Tỉnh ủy có 100% tín nhiệm cao

Thừa Thiên-Huế: Bí thư Tỉnh ủy có 100% tín nhiệm cao

Nữ Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

Nữ Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Phú Yên: Chưa có đơn thư tố cáo liên quan 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Phú Yên: Chưa có đơn thư tố cáo liên quan 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Cà Mau, Sóc Trăng: Lãnh đạo chủ chốt có phiếu tín nhiệm cao

Cà Mau, Sóc Trăng: Lãnh đạo chủ chốt có phiếu tín nhiệm cao

HĐND tỉnh Quảng Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

HĐND tỉnh Quảng Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực, đáp ứng mong mỏi của cử tri

Tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực, đáp ứng mong mỏi của cử tri

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Những khách mời đặc biệt tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

Những khách mời đặc biệt tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

29 chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu đa số đạt tín nhiệm cao

29 chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu đa số đạt tín nhiệm cao

Quảng Ninh: Bí thư, Chủ tịch tỉnh dẫn đầu phiếu 'tín nhiệm cao'

Quảng Ninh: Bí thư, Chủ tịch tỉnh dẫn đầu phiếu 'tín nhiệm cao'

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận không có phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận không có phiếu tín nhiệm thấp

HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm vào sáng nay, 6/12

HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm vào sáng nay, 6/12

Bí thư Hà Nội: Kết quả phiếu tín nhiệm đánh giá, nhắc nhở cán bộ

Bí thư Hà Nội: Kết quả phiếu tín nhiệm đánh giá, nhắc nhở cán bộ

'Lấy phiếu tín nhiệm là sự nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm'

'Lấy phiếu tín nhiệm là sự nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm'