Đắk Nông công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh lãnh đạo

Đắk Nông công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh lãnh đạo

Giám đốc Sở Ngoại vụ Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Giám đốc Sở Ngoại vụ Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu không có phiếu tín nhiệm thấp

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu không có phiếu tín nhiệm thấp

Số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất dành cho 2 'tư lệnh' ngành văn hóa của Nghệ An và Hà Tĩnh

Số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất dành cho 2 'tư lệnh' ngành văn hóa của Nghệ An và Hà Tĩnh

Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có 87/90 phiếu tín nhiệm cao, 0 phiếu tín nhiệm thấp

Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có 87/90 phiếu tín nhiệm cao, 0 phiếu tín nhiệm thấp

Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Bí thư tỉnh Thanh Hóa không có phiếu 'tín nhiệm thấp'

Bí thư tỉnh Thanh Hóa không có phiếu 'tín nhiệm thấp'

HĐND Thanh Hóa: Ông Trịnh Văn Chiến có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

HĐND Thanh Hóa: Ông Trịnh Văn Chiến có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Khi công bố tín nhiệm thì bất ngờ 'cấm cửa' phóng viên

Khi công bố tín nhiệm thì bất ngờ 'cấm cửa' phóng viên

Nhiều lãnh đạo tỉnh, thành không có phiếu tín nhiệm thấp

Nhiều lãnh đạo tỉnh, thành không có phiếu tín nhiệm thấp

GĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh nói về việc có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

GĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh nói về việc có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Nghệ An công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Nghệ An công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Lai Châu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Lai Châu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Huế: Lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh được HĐND tỉnh bầu

Huế: Lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh được HĐND tỉnh bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Nam

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Nam

Bí thư tỉnh Đồng Nai có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Bí thư tỉnh Đồng Nai có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm thế nào?

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm thế nào?

Đồng Nai: Thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm 25 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Đồng Nai: Thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm 25 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Phiếu tín nhiệm và quyền giám sát của cử tri

Phiếu tín nhiệm và quyền giám sát của cử tri

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Giám đốc Sở ngoại vụ Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở ngoại vụ Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu 'tín nhiệm cao' nhiều nhất

Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu 'tín nhiệm cao' nhiều nhất

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà có phiếu tín nhiệm cao 98,2%

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà có phiếu tín nhiệm cao 98,2%

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Thừa Thiên Huế: Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Thừa Thiên Huế: Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Ai có 'tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất' Bình Định?

Ai có 'tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất' Bình Định?

Bình Định: Giám đốc Sở Du lịch nhận phiếu 'tín nhiệm thấp' nhiều nhất

Bình Định: Giám đốc Sở Du lịch nhận phiếu 'tín nhiệm thấp' nhiều nhất

Hà Nội: Giám đốc Sở GD-ĐT có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Hà Nội: Giám đốc Sở GD-ĐT có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Hài lòng về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hài lòng về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Không chấp nhận công chức ứng xử không chuẩn mực

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để 'hạ ngay' cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để 'hạ ngay' cán bộ

Hà Giang lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Hà Giang lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HÐND thành phố bầu

Cà Mau, Hòa Bình, Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Cà Mau, Hòa Bình, Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đạt 'Số phiếu tín nhiệm cao' thấp nhất

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đạt 'Số phiếu tín nhiệm cao' thấp nhất

GĐ Sở Tài nguyên-Môi trường Khánh Hòa có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

GĐ Sở Tài nguyên-Môi trường Khánh Hòa có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên có số phiếu tín nhiệm thấp nhất

Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên có số phiếu tín nhiệm thấp nhất

'Tư lệnh' ngành GD&ĐT Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

'Tư lệnh' ngành GD&ĐT Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có 100% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có 100% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ không có phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ không có phiếu tín nhiệm thấp

Nữ phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ có phiếu tín nhiệm thấp nhất

Nữ phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ có phiếu tín nhiệm thấp nhất

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất