Gần dân, lắng nghe dân

Gần dân, lắng nghe dân

Chiến sĩ công an giữa đời thường

Chiến sĩ công an giữa đời thường

Kỹ năng xây dựng và quảng bá hình ảnh người chiến sỹ công an

Kỹ năng xây dựng và quảng bá hình ảnh người chiến sỹ công an

Công an Hưng Yên: Hiệu quả từ cuộc vận động 'Xây dựng chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ'

Công an Hưng Yên: Hiệu quả từ cuộc vận động 'Xây dựng chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ'

Bộ Công an: Không né tránh, bưng bít trong xử lý kỷ luật cán bộ

Bộ Công an: Không né tránh, bưng bít trong xử lý kỷ luật cán bộ

Sức lan tỏa của phong trào 'CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' ở Tổng cục An ninh

Sức lan tỏa của phong trào 'CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' ở Tổng cục An ninh

Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Nhân lên những bông hoa việc tốt

Nhân lên những bông hoa việc tốt

Làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Phòng ngừa 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong Công an nhân dân

Phòng ngừa 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong Công an nhân dân

Từ nhận thức đến hành động vì nhân dân phục vụ

Từ nhận thức đến hành động vì nhân dân phục vụ

Xử nghiêm công an nhũng nhiễu, hành xử không đúng mực với dân

Xử nghiêm công an nhũng nhiễu, hành xử không đúng mực với dân

Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ

Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ

Bài học lòng dân trong di sản Hồ Chí Minh

Bài học lòng dân trong di sản Hồ Chí Minh

Phát động cuộc vận động về xây dựng phong cách người công an nhân dân

Phát động cuộc vận động về xây dựng phong cách người công an nhân dân