Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tạm dừng việc sáp nhập sở ngành tại các tỉnh

Tạm dừng việc sáp nhập sở ngành tại các tỉnh

Đề nghị tạm dừng sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Đề nghị tạm dừng sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp bộ máy cấp tỉnh, huyện

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp bộ máy cấp tỉnh, huyện

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành

Tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Nhiều vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế ở Thái Bình

Nhiều vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế ở Thái Bình

Tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Cần Thơ

Tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Cần Thơ

Sáp nhập bộ máy ngành NN-PTNT: Hà Tĩnh 'làm liều'

Sáp nhập bộ máy ngành NN-PTNT: Hà Tĩnh 'làm liều'

Sáp nhập bộ máy không thể là 'phép cộng cơ học'

Sáp nhập bộ máy không thể là 'phép cộng cơ học'

Kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại hệ thống Kho bạc Nhà nước

Sắp xếp hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị ở Bình Dương

Sắp xếp hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị ở Bình Dương

Bộ trưởng Nội vụ lý giải việc chậm sắp xếp và tinh gọn bộ máy

Bộ trưởng Nội vụ lý giải việc chậm sắp xếp và tinh gọn bộ máy

Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian

Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình

Chuyển biến trong tinh giản, sắp xếp tổ chức, bộ máy

Chuyển biến trong tinh giản, sắp xếp tổ chức, bộ máy

Sáp nhập xã, phường: Thận trọng, không máy móc!

Sáp nhập xã, phường: Thận trọng, không máy móc!

Sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị tại TPHCM: Thuận lợi nhiều hơn khó khăn

Sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị tại TPHCM: Thuận lợi nhiều hơn khó khăn

Sơn La: Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TN&MT

Sơn La: Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TN&MT

Sắp xếp bộ máy ở Long An: Hàng trăm người bỗng dưng mất việc

Sắp xếp bộ máy ở Long An: Hàng trăm người bỗng dưng mất việc

Giải thể, sáp nhập thì không tránh được những tác động

Giải thể, sáp nhập thì không tránh được những tác động

Thừa cấp phó sau sáp nhập: Sắp xếp theo lộ trình!

Thừa cấp phó sau sáp nhập: Sắp xếp theo lộ trình!

Nhất thể hóa Bí thư - Chủ tịch UBND: 'Dân kêu là phải tới, lập tức giám sát ngay!

Sáp nhập huyện, xã: Không sắp xếp máy móc, 'vắt chanh bỏ vỏ'

Sáp nhập huyện, xã: Không sắp xếp máy móc, 'vắt chanh bỏ vỏ'

Sáp nhập huyện, xã: Mới có đề án đã rục rịch 'chạy'

Sáp nhập huyện, xã: Mới có đề án đã rục rịch 'chạy'

Khánh Hòa tạm dừng việc bổ nhiệm phó trưởng phòng và tương đương

Khánh Hòa tạm dừng việc bổ nhiệm phó trưởng phòng và tương đương

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến 22-7-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến 22-7-2018

Giảm thiểu tác động khi sáp nhập

Giảm thiểu tác động khi sáp nhập

Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình, giảm tác động đến người dân

Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình, giảm tác động đến người dân

Quyết sáp nhập xã, huyện thiếu chuẩn

Quyết sáp nhập xã, huyện thiếu chuẩn

Hàng nghìn huyện, xã có thể sáp nhập

Hàng nghìn huyện, xã có thể sáp nhập

Hướng tới nền hành chính phục vụ

Hướng tới nền hành chính phục vụ

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục

Phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy giữa Trung ương và chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương

Phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy giữa Trung ương và chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế

Thứ trưởng Nội vụ: Sáp nhập sở không phải cộng cơ học

Thứ trưởng Nội vụ: Sáp nhập sở không phải cộng cơ học

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả

Hà Nội quyết liệt sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, DNNN

Hà Nội quyết liệt sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, DNNN

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 19 đến 25-3-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 19 đến 25-3-2018

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước: Từ chủ trương đến hiện thực hóa

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước: Từ chủ trương đến hiện thực hóa

Hoàn toàn có thể sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Khoa học và Công nghệ

Hoàn toàn có thể sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Khoa học và Công nghệ

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội: Kết quả tích cực

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội: Kết quả tích cực

Đề xuất giảm 10 tỉnh và 4 Bộ: Phải đánh giá lại

Đề xuất giảm 10 tỉnh và 4 Bộ: Phải đánh giá lại

Giảm biên chế để tăng hiệu quả và tăng lương

Giảm biên chế để tăng hiệu quả và tăng lương