Mỹ có thấu nỗi lo của châu Âu?

Mỹ có thấu nỗi lo của châu Âu?

Châu Âu quan ngại, lo lắng về kế hoạch rút khỏi Hiệp ước INF của Mỹ.