Từ hoàng cung triều Trần đến Thành địa Trúc Lâm

Từ hoàng cung triều Trần đến Thành địa Trúc Lâm

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hàng vạn người dự lễ tưởng niệm 710 năm ngày Vua Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hàng vạn người dự lễ tưởng niệm 710 năm ngày Vua Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Quảng Trị: Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Quảng Trị: Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Dâng hương kỷ niệm 710 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

710 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

710 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Các nhà nghiên cứu quốc tế luận bàn về Trần Nhân Tông

Các nhà nghiên cứu quốc tế luận bàn về Trần Nhân Tông

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Tìm lại giá trị di sản nhà Trần

Tìm lại giá trị di sản nhà Trần

Làm nổi bật giá trị di sản Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Làm nổi bật giá trị di sản Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử trong 2 ngày 6-7/12

Miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử trong 2 ngày 6-7/12

Làm rõ giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Làm rõ giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Miễn phí tham quan Khu di tích Yên Tử trong 2 ngày 6 và 7/12

Miễn phí tham quan Khu di tích Yên Tử trong 2 ngày 6 và 7/12

Vai trò Phật hoàng Trần Nhân Tông với lịch sử dân tộc và tư tưởng Phật giáo

Vai trò Phật hoàng Trần Nhân Tông với lịch sử dân tộc và tư tưởng Phật giáo

Quảng Ninh: Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Quảng Ninh: Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn diễn ra từ 5-7/12

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn diễn ra từ 5-7/12

Sắp diễn ra Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Sắp diễn ra Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Từ 5 đến 7-12, Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Từ 5 đến 7-12, Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Nhiều hạng mục đầu tư ngàn tỷ phục vụ lễ hội Yên Tử

Nhiều hạng mục đầu tư ngàn tỷ phục vụ lễ hội Yên Tử

Hơn 100 tỷ đồng xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Hơn 100 tỷ đồng xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Xây dựng Khu danh thắng Yên Tử xứng tầm Kinh đô Phật giáo

Xây dựng Khu danh thắng Yên Tử xứng tầm Kinh đô Phật giáo