Lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Nông không có phiếu tín nhiệm thấp

Lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Nông không có phiếu tín nhiệm thấp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đạt 46/47 phiếu tín nhiệm cao

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đạt 46/47 phiếu tín nhiệm cao

Thêm một Giám đốc Sở Y tế nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Thêm một Giám đốc Sở Y tế nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Hiệu trưởng Đại học Hà Tĩnh về công tác tại Bộ TN&MT

Hiệu trưởng Đại học Hà Tĩnh về công tác tại Bộ TN&MT

Bí thư Trịnh Văn Chiến nói về tín nhiệm cán bộ

Bí thư Trịnh Văn Chiến nói về tín nhiệm cán bộ

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII

Hải Dương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Hải Dương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Chủ tịch Quảng Ngãi nằm trong nhóm 5 người có tín nhiệm thấp nhiều nhất

Chủ tịch Quảng Ngãi nằm trong nhóm 5 người có tín nhiệm thấp nhiều nhất

Cao Bằng: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Cao Bằng: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

TT-Huế: Công bố phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu

TT-Huế: Công bố phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

TPHCM lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

TPHCM lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

Hà Nội cần có giải pháp quyết liệt, thận trọng, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Hà Nội cần có giải pháp quyết liệt, thận trọng, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa XV

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa XV

Bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai: Do mâu thuẫn tình cảm?

Bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai: Do mâu thuẫn tình cảm?

Kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ (*)

Kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ (*)

Chất lượng hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới và nâng cao

Chất lượng hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới và nâng cao

Bãi nhiệm chức danh Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt

Bãi nhiệm chức danh Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt

HĐND các cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018

HĐND các cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân

Đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân