11 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 997.000 tỷ đồng

11 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 997.000 tỷ đồng

11 tháng, ngành Thuế hoàn thành hơn 93% dự toán thu

11 tháng, ngành Thuế hoàn thành hơn 93% dự toán thu

Thu ngân sách 11 tháng tăng 15% so cùng kỳ

Thu ngân sách 11 tháng tăng 15% so cùng kỳ

Ninh Bình thu nội địa vượt 12% dự toán trước 1 tháng

Ninh Bình thu nội địa vượt 12% dự toán trước 1 tháng

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 92,7% dự toán năm

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 92,7% dự toán năm

Thu ngân sách 11 tháng đạt 92,7% dự toán

Thu ngân sách 11 tháng đạt 92,7% dự toán

Thu ngân sách ngành hải quan tăng gần 7,3%

Thu ngân sách ngành hải quan tăng gần 7,3%

Minh bạch ngân sách tới từng người dân

Minh bạch ngân sách tới từng người dân

Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.160,1 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.160,1 nghìn tỷ đồng

'Số lượng cần đi liền với chất lượng tăng trưởng'

'Số lượng cần đi liền với chất lượng tăng trưởng'

Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Nghệ An: Ước thu ngân sách năm 2018 vượt mốc 13.100 tỷ đồng

Nghệ An: Ước thu ngân sách năm 2018 vượt mốc 13.100 tỷ đồng

Địa phương tự chủ động sử dụng các nguồn lực để bù đắp hụt thu

Địa phương tự chủ động sử dụng các nguồn lực để bù đắp hụt thu

Còn nhiều điểm yếu trong thu ngân sách nhà nước

Còn nhiều điểm yếu trong thu ngân sách nhà nước

Thu chi ngân sách: Phải chủ động giảm chi nếu hụt thu

Thu chi ngân sách: Phải chủ động giảm chi nếu hụt thu

Tốc độ trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 6 năm gần đây

Tốc độ trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 6 năm gần đây

Địa phương hụt thu phải tự chủ động 'lo' cân đối ngân sách

Địa phương hụt thu phải tự chủ động 'lo' cân đối ngân sách

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11: Nóng vấn đề thu chi ngân sách

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11: Nóng vấn đề thu chi ngân sách

Thu ngân sách Nghệ An năm 2018 ước đạt gần 13.000 tỷ đồng

Thu ngân sách Nghệ An năm 2018 ước đạt gần 13.000 tỷ đồng

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trái phiếu chính phủ năm 2018

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trái phiếu chính phủ năm 2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ 2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ 2018

Dự toán ngân sách tăng thu lớn từ thuế bảo vệ môi trường năm 2019

Dự toán ngân sách tăng thu lớn từ thuế bảo vệ môi trường năm 2019

Quốc hội phân bổ hơn một triệu tỉ đồng ngân sách trung ương

Quốc hội phân bổ hơn một triệu tỉ đồng ngân sách trung ương

Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước

Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn

Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn

Dự toán chi ngân sách năm 2019 vượt thu hơn 200.000 tỉ đồng

Dự toán chi ngân sách năm 2019 vượt thu hơn 200.000 tỉ đồng

Công khai xin ý kiến về dự toán ngân sách năm 2019

Công khai xin ý kiến về dự toán ngân sách năm 2019

Ngân sách tăng nhờ dầu, bất động sản

Ngân sách tăng nhờ dầu, bất động sản

Kiến nghị tiếp tục cắt giảm thuế suất hỗ trợ doanh nghiệp

Kiến nghị tiếp tục cắt giảm thuế suất hỗ trợ doanh nghiệp