Sách giáo khoa trong đời học sinh

9 sự kiện giáo dục Việt Nam 2018

9 sự kiện giáo dục Việt Nam 2018

Biên soạn sách giáo khoa riêng: Vẫn chờ chương trình khung

Biên soạn sách giáo khoa riêng: Vẫn chờ chương trình khung

Sách giáo khoa riêng mòn mỏi chờ khung

Sách giáo khoa riêng mòn mỏi chờ khung

TPHCM vẫn chờ Bộ Giáo dục để làm sách giáo khoa riêng

TPHCM vẫn chờ Bộ Giáo dục để làm sách giáo khoa riêng

Bộ SGK riêng của TP.HCM không xong vào năm học 2019-2020

Bộ SGK riêng của TP.HCM không xong vào năm học 2019-2020

Sách giáo khoa riêng của TP.HCM chưa xong

Sách giáo khoa riêng của TP.HCM chưa xong

Ông Lê Hồng Sơn: 'Chắc chắn SGK của TP.HCM đi sau SGK của cả nước'

Ông Lê Hồng Sơn: 'Chắc chắn SGK của TP.HCM đi sau SGK của cả nước'

Đừng bắt trẻ học để thành 'ông nọ, bà kia'

Đừng bắt trẻ học để thành 'ông nọ, bà kia'

Đừng để học tập trở thành gánh nặng, áp lực quá lớn đối với trẻ

Đừng để học tập trở thành gánh nặng, áp lực quá lớn đối với trẻ

Để chặn 'loạn' SGK cần phát động cuộc thi viết SGK trong giáo viên

Để chặn 'loạn' SGK cần phát động cuộc thi viết SGK trong giáo viên

ĐBQH chỉ ra 'quan niệm hết sức sai lầm trong giáo dục'

ĐBQH chỉ ra 'quan niệm hết sức sai lầm trong giáo dục'

Độc quyền SGK tạo ra sự thao túng thị trường

Độc quyền SGK tạo ra sự thao túng thị trường

Giảm kiến thức hàn lâm trong sách giáo khoa

Giảm kiến thức hàn lâm trong sách giáo khoa

Trẻ sợ đi học, học nhiều không hiểu

Trẻ sợ đi học, học nhiều không hiểu

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa?

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa?

Xã hội hóa in ấn, chứ không được xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa

Xã hội hóa in ấn, chứ không được xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

'Xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là hỏng hẳn'

'Xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là hỏng hẳn'

Không để cạnh tranh sách giáo khoa vì lợi ích một nhóm nào đó

Không để cạnh tranh sách giáo khoa vì lợi ích một nhóm nào đó

'Nhiều học sinh bây giờ chán học, hạnh phúc thấp'

'Nhiều học sinh bây giờ chán học, hạnh phúc thấp'

ĐBQH lo nhiều sách giáo khoa sẽ gây rối?

ĐBQH lo nhiều sách giáo khoa sẽ gây rối?

Đại biểu Quốc hội: SGK mới 'vuông vuông, tròn tròn' mà đã phức tạp

Đại biểu Quốc hội: SGK mới 'vuông vuông, tròn tròn' mà đã phức tạp

Bộ GD-ĐT không được đẩy việc triển khai SGK mới lên Chính phủ

Bộ GD-ĐT không được đẩy việc triển khai SGK mới lên Chính phủ

Chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi THPT 2019 và áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

Chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi THPT 2019 và áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

Nếu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lắng nghe sớm thì đã không có chuyện lãng phí sách

Nếu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lắng nghe sớm thì đã không có chuyện lãng phí sách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí SGK

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí SGK

ĐBQH: Bộ trưởng Bộ Giáo dục cầu thị, nhìn thẳng vào vấn đề

ĐBQH: Bộ trưởng Bộ Giáo dục cầu thị, nhìn thẳng vào vấn đề

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về tình trạng lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về tình trạng lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu giải pháp chấn chỉnh vi phạm kỳ thi PTTH quốc gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu giải pháp chấn chỉnh vi phạm kỳ thi PTTH quốc gia

Sẽ thiết kế sách giáo khoa theo hướng tránh lãng phí

Sẽ thiết kế sách giáo khoa theo hướng tránh lãng phí

Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm để lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm để lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đã có giải pháp căn cơ chấn chỉnh tiêu cực thi cử và hạn chế lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đã có giải pháp căn cơ chấn chỉnh tiêu cực thi cử và hạn chế lãng phí sách giáo khoa

Xóa độc quyền sách giáo khoa: Sớm hay muộn cũng phải làm

Xóa độc quyền sách giáo khoa: Sớm hay muộn cũng phải làm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Lãng phí SGK là có thật'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Lãng phí SGK là có thật'

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Lãng phí sách giáo khoa là có thật

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Lãng phí sách giáo khoa là có thật

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về sử dụng SGK lãng phí

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về sử dụng SGK lãng phí

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng SGK đúng cách

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng SGK đúng cách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Một trong những mục tiêu rất quan trọng khi xây dựng CT-SGK là giảm tải

Một trong những mục tiêu rất quan trọng khi xây dựng CT-SGK là giảm tải