Đừng để học tập trở thành gánh nặng, áp lực quá lớn đối với trẻ

Đừng để học tập trở thành gánh nặng, áp lực quá lớn đối với trẻ

Để chặn 'loạn' SGK cần phát động cuộc thi viết SGK trong giáo viên

Để chặn 'loạn' SGK cần phát động cuộc thi viết SGK trong giáo viên

Độc quyền SGK tạo ra sự thao túng thị trường

Độc quyền SGK tạo ra sự thao túng thị trường

Giảm kiến thức hàn lâm trong sách giáo khoa

Giảm kiến thức hàn lâm trong sách giáo khoa

Trẻ sợ đi học, học nhiều không hiểu

Trẻ sợ đi học, học nhiều không hiểu

'Một chương trình nhiều sách giáo khoa cần hết sức thận trọng'

'Một chương trình nhiều sách giáo khoa cần hết sức thận trọng'

Cần ổn định sách giáo khoa

Cần ổn định sách giáo khoa

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

ĐBQH đề xuất người làm quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa

ĐBQH đề xuất người làm quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa

Không để cạnh tranh sách giáo khoa vì lợi ích một nhóm nào đó

Không để cạnh tranh sách giáo khoa vì lợi ích một nhóm nào đó

ĐBQH lo nhiều sách giáo khoa sẽ gây rối?

ĐBQH lo nhiều sách giáo khoa sẽ gây rối?

Cần bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa

Cần bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT không được đẩy việc triển khai SGK mới lên Chính phủ

Bộ GD-ĐT không được đẩy việc triển khai SGK mới lên Chính phủ

Thời điểm áp dụng chương trình sách giáo khoa mới: thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 51 của Quốc hội

Thời điểm áp dụng chương trình sách giáo khoa mới: thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 51 của Quốc hội

Chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi THPT 2019 và áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

Chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi THPT 2019 và áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

Nếu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lắng nghe sớm thì đã không có chuyện lãng phí sách

Nếu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lắng nghe sớm thì đã không có chuyện lãng phí sách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí SGK

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí SGK

ĐBQH: Bộ trưởng Bộ Giáo dục cầu thị, nhìn thẳng vào vấn đề

ĐBQH: Bộ trưởng Bộ Giáo dục cầu thị, nhìn thẳng vào vấn đề

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

3 nhóm giải pháp căn cơ cho kỳ thi THPT Quốc gia

3 nhóm giải pháp căn cơ cho kỳ thi THPT Quốc gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về tình trạng lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về tình trạng lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu giải pháp chấn chỉnh vi phạm kỳ thi PTTH quốc gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu giải pháp chấn chỉnh vi phạm kỳ thi PTTH quốc gia

Sẽ thiết kế sách giáo khoa theo hướng tránh lãng phí

Sẽ thiết kế sách giáo khoa theo hướng tránh lãng phí

Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm để lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm để lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đã có giải pháp căn cơ chấn chỉnh tiêu cực thi cử và hạn chế lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đã có giải pháp căn cơ chấn chỉnh tiêu cực thi cử và hạn chế lãng phí sách giáo khoa

Xóa độc quyền sách giáo khoa: Sớm hay muộn cũng phải làm

Xóa độc quyền sách giáo khoa: Sớm hay muộn cũng phải làm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Lãng phí SGK là có thật'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Lãng phí SGK là có thật'

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Lãng phí sách giáo khoa là có thật

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Lãng phí sách giáo khoa là có thật

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về sử dụng SGK lãng phí

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về sử dụng SGK lãng phí

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm lãng phí SGK

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm lãng phí SGK

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng SGK đúng cách

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng SGK đúng cách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí sách giáo khoa

Vì sao phiếu tín nhiệm cao của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thấp?

Vì sao phiếu tín nhiệm cao của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thấp?

Một trong những mục tiêu rất quan trọng khi xây dựng CT-SGK là giảm tải

Một trong những mục tiêu rất quan trọng khi xây dựng CT-SGK là giảm tải

Phục vụ học sinh là nhiệm vụ hàng đầu

Phục vụ học sinh là nhiệm vụ hàng đầu

Bộ GD-ĐT kiểm điểm, rút kinh nghiệm về phát hành sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT kiểm điểm, rút kinh nghiệm về phát hành sách giáo khoa

Bổ sung chức năng xuất bản sách giáo khoa cho nhiều NXB

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kiên quyết chống tiêu cực thi cử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kiên quyết chống tiêu cực thi cử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Kỳ thi nào cũng có vi phạm'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Kỳ thi nào cũng có vi phạm'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến gian lận thi cử và sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến gian lận thi cử và sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về việc độc quyền sách giáo khoa?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về việc độc quyền sách giáo khoa?

Học sinh làm bài tập vào sách giáo khoa là 'theo nghị quyết Quốc hội'?

Học sinh làm bài tập vào sách giáo khoa là 'theo nghị quyết Quốc hội'?

Xuất bản sách giáo khoa – Cần cơ chế bình đẳng

Xuất bản sách giáo khoa – Cần cơ chế bình đẳng