Nợ đọng bảo hiểm xã hội còn 5.000 tỷ đồng, thấp nhất từ trước đến nay

Nợ đọng bảo hiểm xã hội còn 5.000 tỷ đồng, thấp nhất từ trước đến nay

Thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Từ 15-11, chính thức tăng giá dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT

Từ 15-11, chính thức tăng giá dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT

Từ hôm nay, tăng giá dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT

Từ hôm nay, tăng giá dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sắp được triển khai

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sắp được triển khai

Quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bảo đảm

Nợ BHXH giảm thấp nhất từ trước tới nay

Nợ BHXH giảm thấp nhất từ trước tới nay

Điều kiện chuyển mã quyền lợi BHYT từ HT3 sang HT2

Điều kiện chuyển mã quyền lợi BHYT từ HT3 sang HT2

Người bệnh không có BHYT sẽ bị thiệt thòi khi giá viện phí tăng

Người bệnh không có BHYT sẽ bị thiệt thòi khi giá viện phí tăng

Đóng bảo hiểm y tế khác nhau, quyền lợi hưởng vẫn như nhau

Đóng bảo hiểm y tế khác nhau, quyền lợi hưởng vẫn như nhau

Tặng thẻ BHYT cho một học sinh bị tai nạn nổ bình ga

Tặng thẻ BHYT cho một học sinh bị tai nạn nổ bình ga

Từ ngày 1/1/2019: Chi phí thuốc bảo hiểm y tế được thanh toán như thế nào?

Từ ngày 1/1/2019: Chi phí thuốc bảo hiểm y tế được thanh toán như thế nào?

Nặng gánh viện phí nếu không mua BHYT

Nặng gánh viện phí nếu không mua BHYT

Nghệ An đã chuyển 14 hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra về nợ BHXH

Kịp thời xử lý thông tin, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Kịp thời xử lý thông tin, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Có thể thanh toán chi phí khám bệnh tại cơ quan BHXH

Có thể thanh toán chi phí khám bệnh tại cơ quan BHXH

Hà Nội: Năm 2018, vượt chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Hà Nội: Năm 2018, vượt chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Được quyền thay đổi nơi khám, chữa bệnh phù hợp

Được quyền thay đổi nơi khám, chữa bệnh phù hợp

Xí nghiệp chè 20/4 đóng nộp gần 3 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Xí nghiệp chè 20/4 đóng nộp gần 3 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Y tế - góp thêm ấm áp tết đoàn viên

Bảo hiểm Y tế - góp thêm ấm áp tết đoàn viên

Thời gian đóng bảo hiểm y tế liên tục

Thời gian đóng bảo hiểm y tế liên tục

BHXH Việt Nam hướng dẫn quyền lợi cho người có thẻ BHYT

BHXH Việt Nam hướng dẫn quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Từ năm 2019: Chỉ gia hạn thẻ Bảo hiểm Y tế trên phần mềm

Từ năm 2019: Chỉ gia hạn thẻ Bảo hiểm Y tế trên phần mềm

Hướng dẫn xác định mức hưởng cho người bệnh có thẻ BHYT

Hướng dẫn xác định mức hưởng cho người bệnh có thẻ BHYT

Chính sách mới về bảo hiểm y tế được nêu bật

Chính sách mới về bảo hiểm y tế được nêu bật

Minh bạch thông tin, giảm thiểu rủi ro

Minh bạch thông tin, giảm thiểu rủi ro

Quy định mới về mức đóng BHYT

Quy định mới về mức đóng BHYT

Giải quyết quyền lợi của người bệnh khi cấp, đổi thẻ BHYT

Giải quyết quyền lợi của người bệnh khi cấp, đổi thẻ BHYT

Thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc... ở Cà Mau

Thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc... ở Cà Mau

Những thay đổi quan trọng cần biết về thẻ BHYT năm 2019

Những thay đổi quan trọng cần biết về thẻ BHYT năm 2019

Thay đổi về BHYT từ năm 2019: Triệu người cần biết

Thay đổi về BHYT từ năm 2019: Triệu người cần biết

Thay đổi về BHYT: Triệu người cần biết

Thay đổi về BHYT: Triệu người cần biết

Thay đổi về BHYT: Triệu người cần biết

Tăng giá dịch vụ y tế, người có thẻ BHYT không bị ảnh hưởng nhiều

Tăng giá dịch vụ y tế, người có thẻ BHYT không bị ảnh hưởng nhiều

Đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với 1.000 công nhân

Đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với 1.000 công nhân

Minh bạch thông tin để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Minh bạch thông tin để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm y tế thương mại giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước

Bảo hiểm y tế thương mại giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước