Giảm lệ thuộc 'bầu sữa' ngân sách Nhà nước

Giảm lệ thuộc 'bầu sữa' ngân sách Nhà nước

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2019

Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2019

Từ 1/7/2019, tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Từ 1-7-2019: Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/ tháng

Từ 1-7-2019: Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/ tháng

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ tháng 7/2019

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ tháng 7/2019

Tăng lương và trợ cấp từ 1-7-2019

Tăng lương và trợ cấp từ 1-7-2019

Quốc hội quyết năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Quốc hội quyết năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng cho năm 2019

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng cho năm 2019

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2019

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2019

Tăng lương cơ sở thêm 100 nghìn đồng/tháng

Tăng lương cơ sở thêm 100 nghìn đồng/tháng

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật - kỷ cương ngân sách

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật - kỷ cương ngân sách

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng, không chi mua xe công

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng, không chi mua xe công

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Từ 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

​Năm 2019, tỷ trọng chi thường xuyên dự kiến khoảng 63,8% tổng chi

​Năm 2019, tỷ trọng chi thường xuyên dự kiến khoảng 63,8% tổng chi

Kinh phí bảo đảm cải cách hành chính được bố trí trong dự toán hàng năm

Kinh phí bảo đảm cải cách hành chính được bố trí trong dự toán hàng năm

Năm 2019 lương cơ sở tăng bao nhiêu?

Năm 2019 lương cơ sở tăng bao nhiêu?