Sửa xong 'ổ gà' mặt đường cao tốc 34.000 tỷ đồng bị hư hỏng

Sửa xong 'ổ gà' mặt đường cao tốc 34.000 tỷ đồng bị hư hỏng

Hư hỏng trên cao tốc 34.000 tỷ: Có cả 'khói' lẫn 'lửa', nên mất niềm tin

Hư hỏng trên cao tốc 34.000 tỷ: Có cả 'khói' lẫn 'lửa', nên mất niềm tin

An Giang: Nhiều 'ổ gà' ở tuyến đường trung tâm thành phố

An Giang: Nhiều 'ổ gà' ở tuyến đường trung tâm thành phố

'Trảm' nhà thầu vừa vá mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tái hỏng

'Trảm' nhà thầu vừa vá mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tái hỏng

'Vá' ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

'Vá' ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ sửa chữa các hư hỏng ra sao?

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ sửa chữa các hư hỏng ra sao?

Cao tốc 34.000 tỷ vừa thông xe đã xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị tố dùng bùn để đắp nền đường

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị tố dùng bùn để đắp nền đường

Sửa đường cao tốc hơn 34.000 tỷ đồng bị hư hỏng bằng cách nào?

Sửa đường cao tốc hơn 34.000 tỷ đồng bị hư hỏng bằng cách nào?

Tiết lộ 2 nhà thầu thi công đoạn đường hư hỏng ở cao tốc 34.000 tỷ đồng

Tiết lộ 2 nhà thầu thi công đoạn đường hư hỏng ở cao tốc 34.000 tỷ đồng

Sửa chữa cao tốc bằng kỹ thuật thô sơ

Sửa chữa cao tốc bằng kỹ thuật thô sơ

'Ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xử lý dứt điểm thế nào?

'Ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xử lý dứt điểm thế nào?

Thứ trưởng Bộ GTVT phê bình công tác thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ trưởng Bộ GTVT phê bình công tác thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phê bình VEC trong khâu sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phê bình VEC trong khâu sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng: Thứ trưởng bộ GTVT bức xúc

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng: Thứ trưởng bộ GTVT bức xúc

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng

Dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để sửa chữa

Dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để sửa chữa

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà: Kiểm điểm Tổng Giám đốc VEC

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà: Kiểm điểm Tổng Giám đốc VEC

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 34.000 tỷ đầy ổ gà: Kiểm điểm trách nhiệm từ Tổng giám đốc đến Ban quản lý dự án

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 34.000 tỷ đầy ổ gà: Kiểm điểm trách nhiệm từ Tổng giám đốc đến Ban quản lý dự án

Trước 'cao tốc 34.000 tỷ chi chít 'ổ gà' do mưa, loạt dự án VEC khiến ODA 'đội trần' gần 37.000 tỷ

Trước 'cao tốc 34.000 tỷ chi chít 'ổ gà' do mưa, loạt dự án VEC khiến ODA 'đội trần' gần 37.000 tỷ

Ổ gà chi chít cao tốc 34.000 tỷ: Vá xong, tay không bóc nhựa sau mưa

Ngày đầu dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Ngày đầu dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa vá lại thủng

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa vá lại thủng

'Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa đạt yêu cầu để khai thác'

'Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa đạt yêu cầu để khai thác'

Ổ gà, ổ trâu trên cao tốc ngàn tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khắc phục qua loa, sớm muộn lại...hỏng?

Ổ gà, ổ trâu trên cao tốc ngàn tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khắc phục qua loa, sớm muộn lại...hỏng?

Cao tốc 34 ngàn tỷ vừa khai thác đã bị phàn nàn 'ổ trâu ổ gà'

Cao tốc 34 ngàn tỷ vừa khai thác đã bị phàn nàn 'ổ trâu ổ gà'

Tạm dừng thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tạm dừng thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Một vài đoạn đường kém so với tiêu chuẩn đường cao tốc

Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Một vài đoạn đường kém so với tiêu chuẩn đường cao tốc

Cao tốc nghìn tỉ Đà Nẵng- Quảng Ngãi hư hỏng do chất lượng thi công

Cao tốc nghìn tỉ Đà Nẵng- Quảng Ngãi hư hỏng do chất lượng thi công

Ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bộ trưởng GTVT phải chịu trách nhiệm?

Ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bộ trưởng GTVT phải chịu trách nhiệm?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng vì chất lượng thi công

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng vì chất lượng thi công

Sẽ xử lý trách nhiệm những đơn vị, nhà thầu liên quan đến dự án đường cao tốc hơn 34.000 tỷ

Sẽ xử lý trách nhiệm những đơn vị, nhà thầu liên quan đến dự án đường cao tốc hơn 34.000 tỷ

Tổng cục Đường bộ ra 'tối hậu thư' với chủ đầu tư cao tốc 34.500 tỷ

Tổng cục Đường bộ ra 'tối hậu thư' với chủ đầu tư cao tốc 34.500 tỷ

Tạm dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 12.10

Tạm dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 12.10

Yêu cầu dừng thu phí, phê bình chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Yêu cầu dừng thu phí, phê bình chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Đường trăm tỷ đang trong thời gian bảo hành bị mưa làm hỏng?