Nâng tầm ý thức tuân thủ pháp luật

Nâng tầm ý thức tuân thủ pháp luật

Việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ pháp...