Khánh thành Công viên mang tên Lãnh tụ Fidel Castro

Khánh thành Công viên mang tên Lãnh tụ Fidel Castro

Hồi sinh từ tro tàn ở tuyến lửa Quảng Trị

Hồi sinh từ tro tàn ở tuyến lửa Quảng Trị

Khánh thành công viên trăm tỷ mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Khánh thành công viên trăm tỷ mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Công viên Fidel Castro tại Quảng Trị, thắm tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Cuba

Công viên Fidel Castro tại Quảng Trị, thắm tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Cuba

Khánh thành công viên Fidel Castro

Khánh thành công viên Fidel Castro

Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Khánh thành Công viên Fidel tại Quảng Trị

Khánh thành Công viên Fidel tại Quảng Trị

Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Chuyến thăm của Chủ tịch Fidel, biểu tượng tình cảm thủy chung

Chuyến thăm của Chủ tịch Fidel, biểu tượng tình cảm thủy chung

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng đất lửa Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng đất lửa Quảng Trị

Quảng Trị: Kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Quảng Trị: Kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày Fidel thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày Fidel thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị

Đoàn đại biểu Cuba thăm Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

Đoàn đại biểu Cuba thăm Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

Khoảnh khắc xúc động của lãnh tụ Fidel Castro tại vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Khoảnh khắc xúc động của lãnh tụ Fidel Castro tại vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Xây công viên mang tên lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng Trị

Xây công viên mang tên lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng Trị

Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam: Một dấu mốc lịch sử đặc biệt

Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam: Một dấu mốc lịch sử đặc biệt