Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có tân Chủ tịch

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có tân Chủ tịch

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đổi mới để thực hiện tốt vai trò đại diện

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đổi mới để thực hiện tốt vai trò đại diện

Đại hội Công đoàn 12: Đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, người lao động

Đại hội Công đoàn 12: Đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, người lao động

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

Hoàn thiện khung pháp lý xử lý việc đăng tải thông tin sai lệch

Hoàn thiện khung pháp lý xử lý việc đăng tải thông tin sai lệch

Hôm nay (24.9), khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hôm nay (24.9), khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 13

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 13

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 32

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 32

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp Tổng Thư ký CĐ Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp Tổng Thư ký CĐ Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi công nhân không nghe kẻ xấu xúi giục

Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi công nhân không nghe kẻ xấu xúi giục