Hải Phòng: Điểm sáng trong cải cách hành chính

Hải Phòng: Điểm sáng trong cải cách hành chính

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Nâng 'chất' dịch vụ công: Những đề xuất táo bạo và thẳng thắn

Nâng 'chất' dịch vụ công: Những đề xuất táo bạo và thẳng thắn

Loạn phần mềm quản lý tài chính

Loạn phần mềm quản lý tài chính

Cải cách thủ tục hành chính: Có hiện tượng trên điện tử, dưới thủ công

Cải cách thủ tục hành chính: Có hiện tượng trên điện tử, dưới thủ công

Nhiều điểm cộng cho nỗ lực cải cách hành chính của ngành Tài chính

Nhiều điểm cộng cho nỗ lực cải cách hành chính của ngành Tài chính

Vẫn còn nhiêu khê

Vẫn còn nhiêu khê

Cần sự liên thông, đồng bộ

Cần sự liên thông, đồng bộ

Để không còn độ trễ

Không có ý thức làm công bộc của dân thì sẽ nhũng nhiễu, cửa quyền

Không có ý thức làm công bộc của dân thì sẽ nhũng nhiễu, cửa quyền

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 11 thủ tục được kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 11 thủ tục được kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia

Việt Nam phải là nơi thực thi tốt những cam kết quốc tế

Việt Nam phải là nơi thực thi tốt những cam kết quốc tế

Ngành Tài chính: Tìm giải pháp tiếp cận công nghệ 4.0

Ngành Tài chính: Tìm giải pháp tiếp cận công nghệ 4.0

Thái Bình: Quyết liệt thí điểm tập trung đất đai, xây dựng chính quyền điện tử

Thái Bình: Quyết liệt thí điểm tập trung đất đai, xây dựng chính quyền điện tử

Bộ Y tế đứng cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính

Bộ Y tế đứng cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính

Nỗ lực vượt bậc để xóa bỏ tình trạng 'trên nóng dưới lạnh'

Nỗ lực vượt bậc để xóa bỏ tình trạng 'trên nóng dưới lạnh'