Cuộc chiến biển và nhựa

Cuộc chiến biển và nhựa

Chúng ta ăn nhựa hàng ngày mà không hề hay biết

Chúng ta ăn nhựa hàng ngày mà không hề hay biết

Phát hiện nấm ăn nhựa, lối thoát cho môi trường toàn cầu

Phát hiện nấm ăn nhựa, lối thoát cho môi trường toàn cầu

Thú vị 'Pac-Man' dài 600 mét 'ăn' rác thải nhựa làm sạch đại dương

Thú vị 'Pac-Man' dài 600 mét 'ăn' rác thải nhựa làm sạch đại dương

Phát hiện nấm ăn nhựa, lối thoát cho môi trường toàn cầu

Phát hiện nấm ăn nhựa, lối thoát cho môi trường toàn cầu

Báo động 'ô nhiễm trắng' ở Đông Nam Á

Báo động 'ô nhiễm trắng' ở Đông Nam Á

Mumbai đang bị rác thải nhựa xâm lấn như thế nào?

'Giật mình' động vật chết thảm bởi việc làm này của con người

'Giật mình' động vật chết thảm bởi việc làm này của con người

8 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm

8 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm

'Bãi rác Thái Bình Dương' đang tăng lên chóng mặt 'đe dọa' sức khỏe con người

'Bãi rác Thái Bình Dương' đang tăng lên chóng mặt 'đe dọa' sức khỏe con người

Lời cảnh báo lạnh người về 'sát thủ' tận diệt môi trường toàn cầu

Lời cảnh báo lạnh người về 'sát thủ' tận diệt môi trường toàn cầu

Thu nhặt rác thải nhựa trên Thái Bình Dương bằng hệ thống khổng lồ

Thu nhặt rác thải nhựa trên Thái Bình Dương bằng hệ thống khổng lồ

Phát minh ra enzyme phân hủy rác nhựa

Phát minh ra enzyme phân hủy rác nhựa

Ô nhiễm ở dưới chân và ngay cả trên đầu

Ô nhiễm ở dưới chân và ngay cả trên đầu

Hạt nhựa nhỏ - 'thủ phạm' đang biến môi trường sinh thái trái đất thành 'miền đất chết'

Hạt nhựa nhỏ - 'thủ phạm' đang biến môi trường sinh thái trái đất thành 'miền đất chết'

Bãi rác thải nhựa trên biển rộng bằng 3 nước châu Âu

Bãi rác thải nhựa trên biển rộng bằng 3 nước châu Âu