Khánh Hòa: Dừng triển khai các dự án BT

Khánh Hòa: Dừng triển khai các dự án BT

Dừng dự án BT, không đổi đất giá 'bèo'

Dừng dự án BT, không đổi đất giá 'bèo'

Nhiều bất cập trong công tác quyết toán dự án BT tại TP.HCM

Nhiều bất cập trong công tác quyết toán dự án BT tại TP.HCM

Bất cập dự án BT: Bảng giá đất chỉ bằng 30-50% giá thị trường

Bất cập dự án BT: Bảng giá đất chỉ bằng 30-50% giá thị trường

Phát hiện ra lỗ hổng để nhà đầu tư trục lợi ngân sách trong hợp đồng BT

Phát hiện ra lỗ hổng để nhà đầu tư trục lợi ngân sách trong hợp đồng BT

Quảng Nam: Đổi hơn 170ha đất để lấy 2,5km đường

Quảng Nam: Đổi hơn 170ha đất để lấy 2,5km đường

Quảng Nam đổi 105ha đất làm dự án BT 69 tỷ đồng

Quảng Nam đổi 105ha đất làm dự án BT 69 tỷ đồng

Thanh toán cho dự án BT: Không để thất thoát tài sản công

Thanh toán cho dự án BT: Không để thất thoát tài sản công

HoREA: Đề xuất bổ sung chính sách sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư

HoREA: Đề xuất bổ sung chính sách sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư

Rủi ro cho nhà đầu tư BT nếu chậm ban hành nghị định

Rủi ro cho nhà đầu tư BT nếu chậm ban hành nghị định

Đất thanh toán cho dự án BT: Cách tính của Bộ Tài chính có thể gây thất thoát

Đất thanh toán cho dự án BT: Cách tính của Bộ Tài chính có thể gây thất thoát

Liên danh Cao Đức - Cao Nguyên trúng dự án BT hơn 180 tỷ đồng

Liên danh Cao Đức - Cao Nguyên trúng dự án BT hơn 180 tỷ đồng

Sắp đấu thầu nhà đầu tư cho cao tốc Bắc – Nam

Sắp đấu thầu nhà đầu tư cho cao tốc Bắc – Nam

Đề nghị Hà Nội tạm dừng dùng quỹ đất thanh toán cho 5 dự án BT

Đề nghị Hà Nội tạm dừng dùng quỹ đất thanh toán cho 5 dự án BT

Bà Rịa Vũng Tàu: Đề xuất dự án BT giao thông hơn 1.100 tỷ đồng

Bà Rịa Vũng Tàu: Đề xuất dự án BT giao thông hơn 1.100 tỷ đồng