Quảng Ninh: Cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả 'độc' ra môi trường

Quảng Ninh: Cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả 'độc' ra môi trường

Hàng trăm hộ dân khổ sở vì nước thải nông sản ở chợ Đà Lạt

Hàng trăm hộ dân khổ sở vì nước thải nông sản ở chợ Đà Lạt

Hồ chứa nước thải bệnh viện hàng chục năm đầu độc người dân

Hồ chứa nước thải bệnh viện hàng chục năm đầu độc người dân

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở tái chế nhựa xả thải ra môi trường

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở tái chế nhựa xả thải ra môi trường

Cảnh báo người dân không sử dụng nước suối tại khu vực vỡ đập nước thải

Cảnh báo người dân không sử dụng nước suối tại khu vực vỡ đập nước thải

Tái sử dụng nước thải góp phần bảo vệ tài nguyên nước

Tái sử dụng nước thải góp phần bảo vệ tài nguyên nước

2 doanh nghiệp chăn nuôi xả thải ra môi trường bị phạt gần 1 tỷ

2 doanh nghiệp chăn nuôi xả thải ra môi trường bị phạt gần 1 tỷ

Nước thải đen ngòm lại tuôn ra biển Đà Nẵng lúc trời đang mưa

Nước thải bốc mùi hôi lại 'tấn công' biển Đà Nẵng

Nước thải bốc mùi hôi lại 'tấn công' biển Đà Nẵng

Nước thải đen đặc đổ ra sông Thị Tính

Nước thải đen đặc đổ ra sông Thị Tính

Trại tôm xả nước thải thẳng ra môi trường

Trại tôm xả nước thải thẳng ra môi trường

Chưa xác định 'tác giả' nguồn nước đen biển Mũi Né

Chưa xác định 'tác giả' nguồn nước đen biển Mũi Né

Giám đốc 2 sở 'vi hành', bắt 2 doanh nghiệp lén xả thải ra biển

Giám đốc 2 sở 'vi hành', bắt 2 doanh nghiệp lén xả thải ra biển

Sau mưa, biển Mỹ Khê nước đen ngòm bốc mùi hôi thối

Sau mưa, biển Mỹ Khê nước đen ngòm bốc mùi hôi thối

Du khách phát hoảng vì nước thải đen ngòm chảy tràn ra biển Mỹ Khê sau cơn mưa

Du khách phát hoảng vì nước thải đen ngòm chảy tràn ra biển Mỹ Khê sau cơn mưa

Viện nghiên cứu da giày: dấu hỏi về môi trường!

Viện nghiên cứu da giày: dấu hỏi về môi trường!