Phát triển con người - 'Tấm vé vàng trên con tàu 4.0'

Phát triển con người - 'Tấm vé vàng trên con tàu 4.0'

Để không bị bỏ lại phía sau

Để không bị bỏ lại phía sau

Phải ngăn cuộc chiến thương mại trở thành một 'cuộc chiến vô cực'

Phải ngăn cuộc chiến thương mại trở thành một 'cuộc chiến vô cực'

Quyền Bộ trưởng TTTT: 'Tương lai sẽ không phụ thuộc nhiều vào quá khứ'

Quyền Bộ trưởng TTTT: 'Tương lai sẽ không phụ thuộc nhiều vào quá khứ'

CEO Tân Á Đại Thành: 'Thời 4.0, công nhân sẽ chuyển sang người theo dõi và đưa ra quyết định'

CEO Tân Á Đại Thành: 'Thời 4.0, công nhân sẽ chuyển sang người theo dõi và đưa ra quyết định'

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng công nghiệp lần thứ tư' phiên bản Việt

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng công nghiệp lần thứ tư' phiên bản Việt

Chủ tịch WEF kì vọng vào Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ tịch WEF kì vọng vào Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp 4.0

'Con người không phải là nô lệ của robot hay trí tuệ nhân tạo trong cách mạng 4.0'

'Con người không phải là nô lệ của robot hay trí tuệ nhân tạo trong cách mạng 4.0'

Quốc gia nào bỏ lỡ chuyến tàu 4.0 sẽ thất bại

Quốc gia nào bỏ lỡ chuyến tàu 4.0 sẽ thất bại

Chủ tịch WEF: Không nên kỳ vọng 'bật công tắc' là thành công trong cách mạng 4.0

Chủ tịch WEF: Không nên kỳ vọng 'bật công tắc' là thành công trong cách mạng 4.0

WEF ASEAN 2018: Diễn đàn mở với chủ đề về doanh nghiệp khởi nghiệp

WEF ASEAN 2018: Diễn đàn mở với chủ đề về doanh nghiệp khởi nghiệp

Chủ tịch điều hành WEF: Đừng để con người phụ thuộc vào robot

Chủ tịch điều hành WEF: Đừng để con người phụ thuộc vào robot

Phát hành phiên bản tiếng Việt cuốn sách 'Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư'

Phát hành phiên bản tiếng Việt cuốn sách 'Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư'

WEF ra mắt phiên bản tiếng Việt cuốn sách về Cách mạng công nghiệp 4.0

WEF ra mắt phiên bản tiếng Việt cuốn sách về Cách mạng công nghiệp 4.0

Ra mắt cuốn sách về Cách mạng Công nghiệp 4.0 của Chủ tịch WEF

Ra mắt cuốn sách về Cách mạng Công nghiệp 4.0 của Chủ tịch WEF

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư' phiên bản tiếng Việt

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư' phiên bản tiếng Việt

Diễn đàn Kinh tế thế giới phát hành phiên bản tiếng Việt của cuốn sách 'Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư'

Diễn đàn Kinh tế thế giới phát hành phiên bản tiếng Việt của cuốn sách 'Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư'

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Hà Nội: ASEAN 4.0, cơ hội có dành cho tất cả?

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Hà Nội: ASEAN 4.0, cơ hội có dành cho tất cả?