Nhiều phương án huy động vốn làm đường sắt tốc độ cao

Nhiều phương án huy động vốn làm đường sắt tốc độ cao

Xây dựng quy trình phù hợp cho dự án PPP

Xây dựng quy trình phù hợp cho dự án PPP

Phiên họp cấp kỹ thuật lần thứ nhất về PPP tại Việt Nam

Phiên họp cấp kỹ thuật lần thứ nhất về PPP tại Việt Nam

Cần luật hóa quy định về bảo lãnh dự án PPP

Cần luật hóa quy định về bảo lãnh dự án PPP

Hút vốn tư nhân: Xu hướng của các nước trên thế giới

Hút vốn tư nhân: Xu hướng của các nước trên thế giới

JBIC mong muốn hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam

JBIC mong muốn hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam

JBIC mong muốn hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam

JBIC mong muốn hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam

Nhân rộng mô hình PPP ra 10 mặt hàng nông sản chủ lực

Nhân rộng mô hình PPP ra 10 mặt hàng nông sản chủ lực

Thu hút doanh nghiệp tham gia dự án PPP nông nghiệp

Thu hút doanh nghiệp tham gia dự án PPP nông nghiệp

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng giao thông

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng giao thông

Đã có 68 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP

Đã có 68 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP

Dự án BOT thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Tính lợi nhuận thế nào?

Dự án BOT thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Tính lợi nhuận thế nào?

Hội thảo 'Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng hình thức PPP'

Hội thảo 'Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng hình thức PPP'

Nhiều dự án trọng điểm 'đói' vốn: Làm gì để BOT kết trái ngọt?

Nhiều dự án trọng điểm 'đói' vốn: Làm gì để BOT kết trái ngọt?

Tạo đột phá về phát triển hạ tầng giao thông

Tạo đột phá về phát triển hạ tầng giao thông

'Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển': Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư

'Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển': Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư

PPP - thách thức nào cần vượt qua?

Thứ trưởng Giao thông vận tải nêu 3 lý do dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Thứ trưởng Giao thông vận tải nêu 3 lý do dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Quản lý các dự án đầu tư PPP trên cơ sở pháp lý nào?

Quản lý các dự án đầu tư PPP trên cơ sở pháp lý nào?

Dữ liệu thông tin các dự án PPP đang rất hạn chế

Dữ liệu thông tin các dự án PPP đang rất hạn chế

Nhà đầu tư PPP cần được đối xử bình đẳng

Nhà đầu tư PPP cần được đối xử bình đẳng

Theo dõi rủi ro đảm bảo tính bền vững tài khóa và an ninh tài chính công

Theo dõi rủi ro đảm bảo tính bền vững tài khóa và an ninh tài chính công

Kỳ vọng mô hình PPP ngành nông nghiệp

Kỳ vọng mô hình PPP ngành nông nghiệp