Tuần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng

Tuần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối

SẼ LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

SẼ LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

Sửa đổi một cách toàn diện Luật giáo dục

Sửa đổi một cách toàn diện Luật giáo dục

Thảo luận về hai dự án luật

Thảo luận về hai dự án luật

Chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định, chống độc quyền in sách

Chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định, chống độc quyền in sách

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Những ai được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào tháng 10?

Những ai được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào tháng 10?

QH sắp phê chuẩn tân Bộ trưởng Bộ TT&TT

QH sắp phê chuẩn tân Bộ trưởng Bộ TT&TT

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 2 dự án Luật được dư luận quan tâm

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 2 dự án Luật được dư luận quan tâm

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội lấy ý kiến đóng góp hai dự thảo luật

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội lấy ý kiến đóng góp hai dự thảo luật

Quốc hội thông qua nhiều luật trong tuần bế mạc

Quốc hội thông qua nhiều luật trong tuần bế mạc

Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Chuyên gia thế giới góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học

Chuyên gia thế giới góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học

Quốc hội thảo luận về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN

Quốc hội thảo luận về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN

Ngày 24/5, Quốc hội sẽ bàn về dự thảo Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh sửa đổi

Ngày 24/5, Quốc hội sẽ bàn về dự thảo Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh sửa đổi

Dự kiến sửa đổi, bổ sung 31 điều Luật Giáo dục đại học

Dự kiến sửa đổi, bổ sung 31 điều Luật Giáo dục đại học

Đề xuất sửa đổi luật Thanh niên

Đề xuất sửa đổi luật Thanh niên

Đề nghị quy định trách nhiệm thẩm định của cơ quan quân sự, công an đối với các dự án KT-VH-XH

Đề nghị quy định trách nhiệm thẩm định của cơ quan quân sự, công an đối với các dự án KT-VH-XH

6 nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục đại học

6 nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục đại học

Nhiều tài liệu tuyệt mật, tối mật của Nhà nước đã bị lộ ra ngoài

Nhiều tài liệu tuyệt mật, tối mật của Nhà nước đã bị lộ ra ngoài

Sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học

Sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học

Hội Luật gia Việt Nam: Sửa đổi luật Cạnh tranh là cần thiết

Hội Luật gia Việt Nam: Sửa đổi luật Cạnh tranh là cần thiết

Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 77/2010/NĐ-CP

Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 77/2010/NĐ-CP