Sửa đổi một cách toàn diện Luật giáo dục

Sửa đổi một cách toàn diện Luật giáo dục

Tại sao phải sửa đổi Luật Giáo dục đại học?

Tại sao phải sửa đổi Luật Giáo dục đại học?

Thảo luận về hai dự án luật

Thảo luận về hai dự án luật

Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết ​

Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết ​

Đề xuất bốn yêu cầu quan trọng khi thực hiện thay đổi Luật Giáo dục đại học

Đề xuất bốn yêu cầu quan trọng khi thực hiện thay đổi Luật Giáo dục đại học

Bầu Chủ tịch nước ngay đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Bầu Chủ tịch nước ngay đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Phú Thọ: Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH

Phú Thọ: Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Họp Ban soạn thảo xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định, chống độc quyền in sách

Chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định, chống độc quyền in sách

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Những ai được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào tháng 10?

Những ai được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào tháng 10?

QH sắp phê chuẩn tân Bộ trưởng Bộ TT&TT

QH sắp phê chuẩn tân Bộ trưởng Bộ TT&TT

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 2 dự án Luật được dư luận quan tâm

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 2 dự án Luật được dư luận quan tâm

Tuyên truyền Luật An ninh mạng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 7, tháng 8

Tuyên truyền Luật An ninh mạng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 7, tháng 8

Toàn văn Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Toàn văn Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Quốc hội thông qua nhiều luật trong tuần bế mạc

Quốc hội thông qua nhiều luật trong tuần bế mạc

Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Chuyên gia thế giới góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học

Chuyên gia thế giới góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học

Quốc hội thảo luận về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN

Quốc hội thảo luận về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN

Ngày 24/5, Quốc hội sẽ bàn về dự thảo Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh sửa đổi

Ngày 24/5, Quốc hội sẽ bàn về dự thảo Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh sửa đổi

Dự kiến sửa đổi, bổ sung 31 điều Luật Giáo dục đại học

Dự kiến sửa đổi, bổ sung 31 điều Luật Giáo dục đại học

Đề xuất sửa đổi luật Thanh niên

Đề xuất sửa đổi luật Thanh niên

Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 77/2010/NĐ-CP

Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 77/2010/NĐ-CP