Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống tham nhũng

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch kiểm toán năm 2019

Kế hoạch kiểm toán năm 2019

Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt vai trò dẫn dắt tổ chức ASOSAI phát triển

Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt vai trò dẫn dắt tổ chức ASOSAI phát triển

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

Khắc phục sự chồng chéo trong kiểm toán, thanh tra

Khắc phục sự chồng chéo trong kiểm toán, thanh tra

Đại biểu Quốc hội băn khoăn gì về kế hoạch kiểm toán 2019?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn gì về kế hoạch kiểm toán 2019?

Đề nghị kiểm tra việc mua bán tài sản công trên cả nước

Đề nghị kiểm tra việc mua bán tài sản công trên cả nước

Báo Nhân Dân nhận Bằng khen tuyên truyền về Đại hội ASOSAI 14

Báo Nhân Dân nhận Bằng khen tuyên truyền về Đại hội ASOSAI 14

Ủy ban tài chính- Ngân sách thẩm tra báo cáo công tác năm 2018 và Dự kiến kế hoạch Kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Ủy ban tài chính- Ngân sách thẩm tra báo cáo công tác năm 2018 và Dự kiến kế hoạch Kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Vị thế và kỳ vọng mới của kiểm toán nhà nước

ASOSAI 14: Tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng ASOSAI

ASOSAI 14: Tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng ASOSAI

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc

ASOSAI 14: Tuyên bố Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Tuyên bố Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu

Kiểm toán Việt Nam đề nghị hợp tác với Kiểm toán Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Kiểm toán Việt Nam đề nghị hợp tác với Kiểm toán Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Hành động mạnh mẽ, tạo động lực mới cho cộng đồng ASOSAI

Hành động mạnh mẽ, tạo động lực mới cho cộng đồng ASOSAI

Hành động mạnh mẽ, tạo động lực mới cho cộng đồng ASOSAI

Hành động mạnh mẽ, tạo động lực mới cho cộng đồng ASOSAI

Kiểm toán châu Á thông qua Tuyên bố Hà Nội về phát triển bền vững

Kiểm toán châu Á thông qua Tuyên bố Hà Nội về phát triển bền vững

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước

Đại hội ASOSAI 14 thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng

Đại hội ASOSAI 14 thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng

Động lực mới cho sự hợp tác của các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á

Động lực mới cho sự hợp tác của các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á

ASOSAI 14: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị chuyên đề lần thứ 7

ASOSAI 14: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị chuyên đề lần thứ 7

Kết nối dữ liệu giữa các thành viên ASOSAI

Kết nối dữ liệu giữa các thành viên ASOSAI

ASOSAI 14: Toàn văn Tuyên bố Hà Nội

ASOSAI 14: Toàn văn Tuyên bố Hà Nội

ASOSAI 14: Đóng góp vào sự phát triển không ngừng của cộng đồng ASOSAI

ASOSAI 14: Đóng góp vào sự phát triển không ngừng của cộng đồng ASOSAI

Kiểm toán Nhà nước Nepal: Việt Nam cần tranh thủ sự đồng thuận của SAI các thành viên

Kiểm toán Nhà nước Nepal: Việt Nam cần tranh thủ sự đồng thuận của SAI các thành viên

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Kiểm toán môi trường cần sự minh bạch, đồng bộ

Kiểm toán môi trường cần sự minh bạch, đồng bộ

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

ASOSAI 14: Cơ hội tốt để chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển

ASOSAI 14: Cơ hội tốt để chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển

Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

ASOSAI 14: Triển vọng trong hợp tác kiểm toán Nhật Bản - Việt Nam

ASOSAI 14: Triển vọng trong hợp tác kiểm toán Nhật Bản - Việt Nam

ASOSAI 14: Việt Nam-Hàn Quốc đảm nhiệm sứ mệnh lành mạnh hóa nền tài chính

ASOSAI 14: Việt Nam-Hàn Quốc đảm nhiệm sứ mệnh lành mạnh hóa nền tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Thư ký ASOSAI

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Thư ký ASOSAI

ASOSAI 14: Chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán môi trường

ASOSAI 14: Chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán môi trường

Việt Nam đề xuất kiểm toán chung về công nghệ thông tin với Hàn Quốc

Việt Nam đề xuất kiểm toán chung về công nghệ thông tin với Hàn Quốc

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

Mục tiêu đẩy mạnh kiểm toán môi trường

Mục tiêu đẩy mạnh kiểm toán môi trường

Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường đảm bảo phát triển bền vững

Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường đảm bảo phát triển bền vững

Đại hội ASOSAI 14 với mục tiêu phát triển bền vững

Đại hội ASOSAI 14 với mục tiêu phát triển bền vững